08:01 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch công tác tuần BGĐ từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/11/2018 16:57 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
      SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

    Vị Thủy, ngày 23  tháng  11  năm 2018
 
                                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                         BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                                      Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018
                                                                                                                 --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
26/11/2018
Giám đốc: Dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH Hậu Giang, tại Hội trường huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc với đoàn giám sát Dự án MSI tại Hậu Giang, tại phòng họp Chi cục daao số tỉnh.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 3
Ngày
27/11/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự hội thi tìm hiểu kiến thức ATTP năm 2018, tại TT văn hóa tỉnh Hậu Giang.
Giám đốc: Dự lễ míttinh diễn binh hưởng ứng tháng hành động quốc gia Dân số và PC. HIV/AIDS, tại UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 4
28/11/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
29/11/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
30/11/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự Hội thi tuyên truyền PC tác hại thuốc lá cho học sinh THCS, tại TT văn hóa tình Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng