15:31 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch công tác tuần BGĐ từ ngày 25/2/2019 đến ngày 01/3/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/02/2019 04:57 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 22  tháng  2  năm 2019
 
                                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                             BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                          Từ ngày 25/2/2019 đến ngày 01/3/2019
                                                                                                   --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
25/2/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 3
Ngày
26/2/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp mặt ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Sở Y tế, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp mặt ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Sở Y tế, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Thiện: Họp mặt ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Sở Y tế, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Họp mặt ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Sở Y tế, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
Thứ 4
Ngày
27/2/2019
Giám đốc: Hội nghị trực tuyến, tại Viettel Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 5
Ngày
28/2/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 6
Ngày
01/3/2019
Giám đốc: Sở Y tế khảo sát các cơ sở y tế, TTYT Vị Thủy và xã Vĩnh Tường.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng