15:12 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch công tác tuần BGĐ từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/10/2018 04:37 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
   SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY                                                                                 Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
        
       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

         BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
            Từ ngày 22 /10/2018 đến ngày 26/10/2018
             --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
22/10/2018
Giám đốc: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vị Đông.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vị Đông.
Giám đốc: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vị Trung.
Thứ 3
Ngày
23/10/2018
Giám đốc: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vị Bình.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra sau chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng PCB. SXH, TCM, Zika.
Giám đốc: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018.
Thứ 4
24/10/2018
Giám đốc: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vĩnh Thuận Tây.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vĩnh Thuận Tây.
Giám đốc: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vị Thủy.
Thứ 5
25/10/2018
Giám đốc: Tiếp Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh 06 tháng đầu năm 2018.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh 06 tháng đầu năm 2018.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vị Thắng.
Giám đốc: Tiếp đoàn kiểm tra BHXH tỉnh 06 tháng đầu năm 2018.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh 06 tháng đầu năm 2018.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT TT. Nàng Mau.
Thứ 6
26/10/2018
Giám đốc: Tiếp Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh 06 tháng đầu năm 2018.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh 06 tháng đầu năm 2018.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vĩnh Tường.
Giám đốc: Tiếp Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh 06 tháng đầu năm 2018.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh 06 tháng đầu năm 2018.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Chấm điểm Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, tại TYT xã Vĩnh Trung.
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 


 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng