15:40 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch công tác tuần BGĐ từ ngày 21/1/2019 đến ngày 25/1/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 04:53 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
     
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Vị Thủy, ngày 16  tháng  1  năm 2019
 
                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                     BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                                  Từ ngày 21/1/2019 đến ngày 25/1/2019
                                                                                                        --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
21/1/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra sau chiến dịch đợt 4/2018, tại các trạm y tế xã và PKKV xã trong huyện.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 BHYT, tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra sau chiến dịch đợt 4/2018, tại các trạm y tế xã và PKKV xã trong huyện
Thứ 3
Ngày
22/1/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Thăm bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, tại xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự Hội nghị tổng kết Ban tuyên giáo, tại Hội trường A TT Bồi dưỡng chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự, QPĐP năm 2018, tại Ban chỉ huy quân sự huyện Vị Thủy.
Thứ 4
23/1/2019
Giám đốc: Dự lể trao lệnh gọi công dân thi hành nghĩa quân sự, tại xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn, tại Hội trường khối đoàn thể huyện Vị Thủy.
Thứ 5
24/1/2019
Giám đốc: Dự lể trao lệnh gọi công dân thi hành ngĩa vụ quân sự, tại xã Vị Trung huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 6
25/1/2019
Giám đốc: Hội nghị tổng kết công tác Ngành Y tế, tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Hội nghị tổng kết công tác Ngành Y tế, tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng