09:58 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch công tác tuần BGĐ từ ngày 17/12 đến ngày 21/12/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/12/2018 16:37 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

        Vị Thủy, ngày 14  tháng  12  năm 2018
 
                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                   BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                               Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018
                                                                                                        --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
17/12/2018
Giám đốc: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Tham dự kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Vị Thủy khóa XI – nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Tham dự kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Vị Thủy khóa XI – nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 3
Ngày
18/12/2018
Giám đốc: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp giảng dạy lâm sàng, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp giảng dạy lâm sàng, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 4
19/12/2018
Giám đốc: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
Giám đốc: Triển khai chiến dịch PCD chủ động đợt VI/2018.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Triển khai chiến dịch PCD chủ động đợt VI/2018.
Thứ 5
20/12/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Giám đốc: Họp xét khen thưởng cuối năm 2018, tại Hội trường TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp xét khen thưởng cuối năm 2018, tại Hội trường TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Dự họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tại Hội trường huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp xét khen thưởng cuối năm 2018, tại Hội trường TTYT Vị Thủy.
Thứ 6
21/12/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Thi cấp chứng chỉ lớp giảng dạy lâm sang, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
 
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Thi cấp chứng chỉ lớp giảng dạy lâm sang, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng