09:00 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch công tác tuần BGĐ từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/12/2018 16:34 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
   
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Vị Thủy, ngày 07  tháng  12  năm 2018
 
                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                              Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018
                                                                                                     --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
10/12/2018
Giám đốc: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự hội Nghị BCH Đảng bộ thông qua Nghị quyết Huyện ủy năm 2019, tại Hội trường lớn huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 3
Ngày
11/12/2018
Giám đốc: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự triển khai chiến dịch Tổng vệ sinh MT duyệt Muỗi, lăng quăng đợt IV năm 2018, tại Hội trường Sơ Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 4
12/12/2018
Giám đốc: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
13/12/2018
Giám đốc: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 đến 2023, tại TT hội nghị Viettel Hậu Giang.
Thứ 6
14/12/2018
Giám đốc: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
 
Giám đốc: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế cuối năm 2018, tại TTYT Vị Thủy.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng