13:41 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020

Đăng lúc: Thứ hai - 13/01/2020 22:19 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.    SỞ Y TẾ HẬU GIANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY              Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

          Số:      /BC - TTYT                        Vị Thủy, ngày 14 tháng 01 năm 2020
 
 
                                                   BÁO CÁO LỊCH TRỰC
                                  TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020
 
I. Khối điều trị:


Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
 
 
Thứ năm, ngày 23/01/2020
29 tết
 
Trực Lãnh đạo BsCk1.Trương Minh Diệp
0913 155 390

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trần Bạch Hổ
0913 782 197
Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth Lê Thị Ngọc Thương
Khoa Khám bệnh Bs. Mai Hữu Bằng
0986 160 408
Đdth. Võ Thị Thu Nhan
0826 685 503
Bs. Nguyễn Trung Tỉnh (làm thêm 8h)
Đdth. Hồ Thị Kim Hiền (làm thêm 8h)
Đdth. Võ thị Bích Liên(làm thêm 8h)
Khoa Nội tổng hợp - Liên chuyên khoa Ys. Võ Ngọc Hoa Mai
0915 711 313
Đdth. Nguyễn Thị Cẩm Lệ
0374609687
Khoa Nhi Cnđd. Trần Thị My Sin
0788 789 887
Khoa Ngoại Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao
0965 534 171
Đdth. Mai Thị Linh (làm thêm 8h)                                    
Khoa Sản
 
 
Cn. Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0949 742 979
Hsth. Nguyễn Phương Thanh
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Trương Thị Ái Phương
0978 630 242
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Kim Pha
0946 462 226
X - Quang Ktv. Lương Vũ Bảo
0918 514 007
Khoa Dược Ds. Đào Thị Lánh
0583335698
Ds. Dương Văn Linh (làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Cẩm Tiền
0988 228 589
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
  Hộ Lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Thứ sáu, ngày 24/01/2020
30 tết
Trực Lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh
0918 944 274

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Diệc Chí Thành
0919 073 142
Cnđd. Dương Văn Niển
0366630999
Cđđd. Nguyễn Thụy Trúc Chi
Khoa Khám bệnh Bs. Lê Hoàng Đấu
0987 579 564
Đdth. Hồ Thị Kim Hiền
0963 662 628
Đdth. Võ Thị Bích Liên (làm thêm 8h)
Khoa Nội tổng hợp- Liên chuyên khoa
 
Đdth. Võ Trung Hậu
0332723979
Ys. Nguyễn Thị Hạnh Phúc
0918 606 465
Khoa Nhi Đdth. Phạm Thị Thúy Hằng
0988 008 708
Khoa Ngoại Ys. Danh Sà Vương
0938 120 429
Cnđd. Nguyễn Thị Hường(làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
 
Cn. Nguyễn Thị Lệ Hằng
0919 149 525
Hsth. Lê Thúy Ngoan
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Hữu Kính
0982 775 727
X - Quang Ktv. Trần Hoàng Nam
0975777197
Khoa Dược Ds. Nguyễn Dĩnh Khiêm
0985195636
Ds. Nguyễn Hùng Thông (làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Hà Thanh Tuyền
0982 763 448
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ Lý Ngô Kim Nhành
0393 286 056
Thứ bảy, ngày 25/01/2020
Mùng 01 tết
Trực Lãnh đạo BsCk2. Giang Xuân Thiện
0918 421 343

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Mai Văn Chính
0919 935 059
Cnđd. Mai Chí Thương
0939 820 246
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
Khoa Khám bệnh Bs. Nguyễn H Mỹ Hương
0379 572 747
Cnđd. Nguyễn Thái Tùng
0939 434 468
Khoa Nội tổng hợp Liên chuyên khoa Đdth. Phan Trần Thu An
(0762684548)
Hsth. Lê Ngọc Ý
0973966697
Khoa Nhi Cnđd. Mai Thống Nhứt
0395 186 217
Khoa Ngoại Ys. Nguyễn Phúc Khánh
0963 484 747
Khoa Sản
 
 
Cn. Phạm  Thị Kim Cương
0932 850 880
Hsth. Nguyễn Thị Xuân Đầm
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Trương Thị Ái Phương
0978 630 242
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
0939 339 374
X - Quang Ktv. Danh Thị Kiều Hân
0963 520 852
Khoa Dược Ds. Dương Văn Linh
0939113433
Kế toán Cnkt. Huỳnh Thị Châu Hân
0919 996 357
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Hộ Lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Chủ nhật, ngày 26/01/2020
Mùng 02 tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Hứa Văn Soi
0913 774 227

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Nguyễn Thị Phượng
0918 931 952
Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth Lê Thị Ngọc Thương
Khoa Khám bệnh Bs. Nguyễn Văn Sang
0975 289 774
Đdth. Võ Thị Bích Liên
0336 647 299
Khoa Nội tổng hợp Liên chuyên khoa Đdth. Nguyễn Thị Cẩm Lệ
0374609687
Đdth. Trần Bảo Châu
Khoa Nhi Cnđd. Trần Thị My Sin
0788 789 887
Khoa Ngoại Cnđd. Nguyễn Thị Hường
0979 838 813
Khoa Sản
 
 
Cn. Trần Thị Kim Chuyển
0939 838 816
Hsth. Lê Thị Mộng Thu
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Pha
0989 098 830
X - Quang Ktv. Lương Vũ Bảo
0918 514 007
Khoa Dược Ds. Nguyễn Chí Linh
09828333132
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Thùy Ninh
0386 116 554
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ Lý Ngô Thị Kim Nhành
0393 286 056
Thứ 2, ngày 27/01/2020
Mùng 3 tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Nguyễn Thanh Hoàng
 0919 404109

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trịnh Phước Đức
0937 233 168
Cnđd. Dương Văn Niển
0366630999
Cđđd. Nguyễn Thụy Trúc Chi
Khoa Khám bệnh Bs. Phạm Trúc Ly
0916 661 809
Cnđd. Lý Thị Nhang
0939 584 166
Khoa Nội tổng hợp Liên chuyên khoa Đdth. Võ Thiện Ngân
0937426589
Đdth. Phan Thị Ánh
Khoa Nhi Đdth. Phạm Thị Thúy Hằng
0988 008 708
Khoa Ngoại Đdth. Mai Thị Linh
0367 772 206
Khoa Sản
 
 
Cn. Phạm  Thị Kim Cương
0932 850 880
Hsth. Nguyễn Lê Bích Huệ
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Hồng Thắm
0939 211 337
X - Quang Ktv. Trần Hoàng Nam
0975777197
Khoa Dược Ds. Dương Văn Linh
0939113433
Kế toán Cnkt. Bùi Thị Mỹ Ngọc
0969 933 677
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Hộ Lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Thứ 3, ngày 28/01/2020
Mùng 4 tết
Trực Lãnh đạo BsCk1.Trương Minh Diệp
 0913 155 390

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trần Thị Đoan Trang
0919 093 027
Cnđd. Mai Chí Thương
0939 820 246
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
Khoa Khám bệnh Bs. Nguyễn Minh Kha
0939 823 385
Đdth. Võ Thị Thu Nhan
0826 685 503
Cnđd. Nguyễn Thái Tùng (làm thêm 8h)
Khoa Nội tổng hợp Liên chuyên khoa Đdth. Võ Trung Hậu
0332723979
Cđđd. Nguyễn Thị Minh Thi
Khoa Nhi Cnđd. Mai Thống Nhứt
0395186217
Khoa Ngoại Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao
0965 534 171
Ys. Nguyễn Phúc Khánh (làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
 
Cn. Nguyễn Thị Lệ Hằng
0919 149 525
Hsth. Nguyễn Thị Xuân Đầm
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Trương Thị Ái Phương
0978 630 242
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
0939 339 374
X - Quang Ktv. Danh Thị Kiều Hân
0963 520 852
Khoa Dược Ds. Lê Thị Như Anh
0939121963
Kế toán Cnkt. Trương Thiện Minh
0961 828 789
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ Lý Ngô Kim Nhành
0393 286 056
Thứ 4, ngày 29/01/2020
Mùng 5
Trực Lãnh đạo BsCk2.Nguyễn Văn Thỉnh
0918 944 274

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Nguyễn Thị Hằng
0972 198 679
Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth Lê Thị Ngọc Thương
Khoa Khám bệnh Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Bs. Mai Bích Ngọc
0939 767 286
Đdth. Hồ Thị Kim Hiền
0963 662 628
Cnđd. Lý Thị Nhang (làm thêm 8h)
Khoa Nội tổng hợp Liên chuyên khoa Đdth. Phan Trần Thu An
0762684548
Hsth. Lê Ngọc Ý
0973966697
Khoa Nhi Cnđd. Trần Thị My Sin
0788 789 887
Khoa Ngoại Ys. Danh Sà Vương
0938 120 429
Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao (làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
 
Cn. Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0949 742 979
Hsth. Nguyễn Phương Thanh
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Pha
0989 098 830
X - Quang Ktv. Trần Hoàng Nam
0975 777 197
Khoa Dược Ds. Vương Ái Linh
0333276090
Ds. Đào Thị Lánh (làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Cẩm Tiền
0988 228 589
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
  Hộ Lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
 
 
II. Khối dự phòng:
 
         
Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ 5, ngày 23/01/2020
( 29 tết )
Trực lãnh đạo BsCk1.Trương Minh Diệp

0913 155 390

Trực tiêm ngừa

YS. Đặng Thị Kim Quyền

0988 264 505

Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Lê Văn O
0988 633 370
Ys. Huỳnh Thanh Ngọc
0984 173 369
Thứ 6, ngày 24/01/2020
( 30 tết )
Trực lãnh đạo

BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh

0918 944 274

Trực tiêm ngừa Ys. Bùi Thị Mỹ Á
0908 007 843
Trực chống dịch & Trực cơ quan Ds. Lê Phước Vững
0989 827 337
Ys. Nguyễn Trí Khởi
0977 537 134
Thứ 7, ngày 25/01/2020
( 1 tết )
Trực lãnh đạo

BsCk2. Giang Xuân Thiện

 0918 421 343

Trực tiêm ngừa Ys. Phan Khánh Ngọc
0838 267 240
Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Cn. Nguyễn Văn Đặng
0979 678 015
Chủ nhật, ngày 26/01/2020
( 2 tết )
Trực lãnh đạo BsCk1. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Trần Huệ Linh
0368 855 770
Bs. Nguyễn Hải Lam
0939 719 333
Thứ 2, ngày 27/01/2020
( 3 tết )
Trực lãnh đạo

BsCk1.Nguyễn Thanh Hoàng

 (0919 404109

Trực tiêm ngừa

YS. Phan Thị Bích Liên

01669 512 947

Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Lê Văn O
0988 633 370
Ys. Huỳnh Thanh Ngọc
0984 173 369
Thứ 3, ngày 28/01/2020
( 4 tết )
Trực lãnh đạo

BsCk1.Trương Minh Diệp

 (0913 155 390)

Trực tiêm ngừa Ys. Bùi Thị Mỹ Á
0908 007 843
Trực chống dịch & Trực cơ quan Ds. Lê Phước Vững
0989 827 337
Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Thứ 4, ngày 29/01/2020
( 5 tết )
Trực lãnh đạo

BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh

(0918 944 274)

Trực tiêm ngừa

YS. Phan Thị Bích Liên

01669 512 947
Trực chống dịch & Trực cơ quan Cn. Nguyễn Văn Đặng
0979 678 015
Ys. Nguyễn Trí Khởi
0977 537 134
 
                                
 
          Trực báo cáo:
- Điện thoại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hậu Giang 02933 878 870
- Điện thoại Chi cục ATVSTP tỉnh Hậu Giang: 02933 870 794
- Phòng Kế hoạch chỉ đạo tuyến (TTYT): 02933 571 022
- Khoa kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS (TTYT): 02933 573 245 hoặc số điện thoại di động theo lịch trực.
 
* Đề nghị:
+ Cán bộ trực tại huyện tổng hợp số liệu báo cáo trước 14 giờ hàng ngày.
+ Cán bộ trực chống dịch huyện: Khi có dịch nhận từ tỉnh - huyện - xã phản hồi về nhận dịch, ghi đầy đủ thông tin và phản hồi ca bệnh xã nào về xã đó và lưu lại.
+ Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế các xã, thị trấn báo cáo nhanh từ 13 giờ - 13 giờ 30 phút hàng ngày trực chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp nghỉ tết âm lịch năm 2020 (từ ngày 23/01/2020  - 29/01/2020 tức 29/12/ 2019 - 05/01/2020 al) về Khoa kiểm soát dịch bệnh  thuộc Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy./.
 
             Người lập bảng                                                                       GIÁM ĐỐC
 
 
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng