08:39 ICT Thứ năm, 15/04/2021

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021 (Từ ngày 01/01/2021 – 03/01/2021) I. Khối điều trị:

Đăng lúc: Thứ năm - 31/12/2020 09:44 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
            SỞ Y TẾ HẬU GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY             Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc
          Số:    /BC - TTYT                        Vị Thủy, ngày 25 tháng 12 năm 2020
 
LỊCH TRỰC
TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021
(Từ ngày 01/01/2021 – 03/01/2021)
 
I. Khối điều trị:


Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ Sáu, ngày 01/01//2021
 
Trực Lãnh đạo BsCk1. Trương Minh Diệp
0913 155 390

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Mai Văn Chính
0919 935 059
S: Cnđd. Dương Văn Niển
0366 630 999
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
T: Cnđd. Mai Chí Thương
0939 820 246
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
Khoa Khám bệnh  Bs. Phạm Trúc Ly
0916 661 809
Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Bs. Mai Hữu Bằng (Làm thêm 8h)
Bs. Nguyễn Văn Sang (Làm thêm 8h)
Đdth. Võ Thị Bích Liên(Làm thêm 8h)
Đdth. Đỗ Thị Kim Trưởng (Làm thêm 8h)
Đdth.Lương Cẩm Ly (Làm thêm 8h)
Ys. Nguyễn Thị Hạnh Phúc (Làm thêm 8h) 
Khoa Nội - LCK Đdth. Võ Trung Hậu
0332 723 979
Ys. Võ Ngọc Hoa Mai
BsCk1. Trần Thị Đoan Trang (Làm thêm 8h)
Đdth. Phan Trần Thu An (Làm thêm 8h)
Đdth. Võ Thiện Ngân (Làm thêm 8h)
Cđđd. Nguyễn Thị Minh Thi (Làm thêm 8h)
Khoa Nhi Đđth. Lý Thị BíchTrang
0368 969 308
Cđđd.Châu Thị Cẩm Hồng(Làm thêm 8h)
Khoa Ngoại Đdth. Sử Minh Tân
0868 956 402
Đdth. Mai Thị Linh (Làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
Cnhs. Phạm Thị Kim Cương
0932 850 880
Hsth.  Nguyễn Thị Xuân Đầm
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Hồng Thắm
0939 211 337
Cnxn. Nguyễn Thị Pha(Làm thêm 8h)
X - Quang Ktv. Lương Vũ Bảo
0918 514 007
Siêu âm Bs. Bùi Kiên Hậu (Làm thêm 8h)
Đd Nguyễn Thị Thơm (Làm thêm 8h)
Khoa YHCT - PHCN Ys. Nguyễn Duy Thanh
0977 455 034
Bs. Trần Minh Thưởng (Làm thêm 8h)
 Ktv. Trương Thi Ái Phương (Làm thêm 8h)                                              
Khoa Dược Ds. Nguyễn Dĩnh Khiêm
0985 195 636
Dsth. Võ Thị Mai Lắm(Làm thêm 8h)
Ds. Lê Thị Như Anh(Làm thêm 8h)
Ds. Hứa Thị Bích Đào(Làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Thùy Ninh
0386 116 554
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
  Hộ lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Nguyễn Thị Nâu
Thứ bảy, ngày 02/01/2021 Trực Lãnh đạo BsCk2 .Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trần Bạch Hổ
0913 782 197
BsCk1. Nguyễn Thị Phượng (Làm thêm 4h)
S: Đdth. Huỳnh Thị Diệu
 0985 092 011
Đdth. Nguyễn Ngọc  Bảo
T: Cnđd. Dương Văn Niển
0366 630 999
 Đdth. Nguyễn Thị Ngọc  Ngân
  Khoa Khám bệnh Bs. Trần Huệ Chiếu
0978 646 124
Đdth. Đinh Thị Thu Thảo
0762 812 257
Bs: Võ Minh Kha (Làm thêm 8h)
Bs. Nguyễn Phú Cường (Làm thêm 8h)
Cnđd. Lý Thị Nhang (Làm thêm 8h)
Cnđd.  Huỳnh Thị Như Mãi (Làm thêm 8h)
Đdth. Lương Cẩm Ly (Làm thêm 8h)
Khoa Nội - LCK Đdth. Trần Bảo Châu
0977 902 478
Ys. Nguyễn Công Thể
Đdth. Phan Thị Ánh (Làm thêm 8h)
Khoa Nhi Cđđd. Châu Kim Hồng
0933 666 523
Khoa Ngoại Ys. Danh Sà Vương
0938 120 429
Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao(Làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
Cn. Nguyễn Thị Lệ Hằng
0919 149 525
Hsth.  Nguyễn Phương Thanh
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Hữu Kính
0982 775 727
Ktv. Nguyễn Thị Hồng Thắm (Làm thêm 8h)
X - Quang Cnxq. Danh Thị Kiều Hân
0963 520 852                                                 
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Bs. Phan Thị Như Ý (Làm thêm 8h)
Khoa Dược Ds. Nguyễn Hoàng Triệu
0964 500 908
Ds. Lê Thị Như Anh (Làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Lê Quang Vĩnh
0379 878 777
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Chủ nhật, ngày 03/01/2021 Trực Lãnh đạo BsCk2. Giang Xuân Thiện
(0918 421 343)
 

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Diệc Chí Thành
0919 073 142
BsCk. Trần Thị Đoan Trang (Làm thêm 4h)
S: Cnđd. Mai Chí Thương
0939 820 246
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
T: Đdth. Huỳnh Thị Diệu
0985 092 011
Đdth. Nguyễn Ngọc  Bảo
Khoa Khám bệnh Bs. Ngô Tuyết Trinh
0939 663 129
Đdth. Lương Cẩm Ly
Đdth. Phạm Nhí Em (Làm thêm 8h)
Khoa Nội - LCK Đdth. Phan Trần Thu An
0762 684 548
Ys. Trần Trọng Nguyễn
Đdth. Nguyễn Thị Cẩm Lệ (Làm thêm 8h)
Khoa Nhi Cnđd. Trần Thị My Sin
0788 789 887
Khoa Ngoại Cnđd. Nguyễn Thị Hường
0979 838 813
Ys. Danh Sà Vương (Làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
Cn. Trần Thị Kim Chuyển
0939 838 816
Hsth  Nguyễn Lê Bích Huệ
Xét nghiệm Cnxn. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
0939 339 374
X - Quang Ktv Phan Hoàng Anh  
       0939 520 977                                     
Khoa YHCT - PHCN Bs. Phan Thị Như Ý
0384 603 785
Bs. Trần Minh Thưởng (Làm thêm 8h)
Khoa Dược Ds. Lê Thị Như Anh
0939 121 963
Ds. Nguyễn Hoàng Triệu (Làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Bùi Thị Mỹ Ngọc
0969 933 677
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Hộ lý Ngô Kim Nhành
0393 286 056
 
  
 
II. Khối dự phòng:
Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ 6, ngày 01/01/2021 Trực lãnh đạo BsCk1. Trương Minh Diệp

0913 155 390

Trực tiêm ngừa Ys. Phan Khánh Ngọc
0838 267 240
Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Cn. Nguyễn Văn Đặng
0979 678 015
Thứ 7, ngày 02/01/2021 Trực lãnh đạo BsCk2 .Nguyễn Văn Thỉnh

(0918 944 274)

Trực tiêm ngừa Ys. Phan Thị Bích Liên
0369 512 947
Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Lê Văn O
0988 633 370
Bs. Trần Huệ Linh
0368 855 770
Chủ nhật, ngày 03/01/2021 Trực lãnh đạo BsCk2. Giang Xuân Thiện
(0918 421 343)
Trực chống dịch & Trực cơ quan Ys. Nguyễn Trí Khởi
0977 537 134
Bs. Nguyễn Hải Lam
0939 719 333
 
                                
         
Trực báo cáo:
- Điện thoại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang 02933 878 870
- Điện thoại Chi cục ATVSTP tỉnh Hậu Giang: 02933 870 794
- Phòng Kế hoạch chỉ đạo tuyến (TTYT): 02933 571 022
- Khoa kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS (TTYT): 02933 573 245 hoặc số điện thoại di động theo lịch trực.
 
* Đề nghị:
+ Cán bộ trực tại huyện tổng hợp số liệu báo cáo trước 14 giờ hàng ngày.
+ Cán bộ trực chống dịch huyện: Khi có dịch nhận từ tỉnh - huyện - xã phản hồi về nhận dịch, ghi đầy đủ thông tin và phản hồi ca bệnh xã nào về xã đó và lưu lại.
+ Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế các xã, thị trấn báo cáo nhanh từ 13 giờ - 13 giờ 30 phút hàng ngày trực chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp nghỉ tết Dương lịch năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 - 03/01/2021 về Khoa kiểm soát dịch bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy./.
 
          Người lập bảng                                                    GIÁM ĐỐC
                                                                   
 
 
 
 
 
          Cao Thanh Thảo
 
                                                     

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng