14:48 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

LỊCH TRỰC LỂ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/08/2019 02:14 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
     SỞ Y TẾ HẬU GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY             Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /BC - TTYT                        Vị Thủy, ngày 23 tháng 08 năm 2019
 
                                                                BÁO CÁO LỊCH TRỰC
                                                       LỂ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2019
 
 I. Khối điều trị:


Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ bảy, ngày 31/8/2019
 
Trực Lãnh đạo BsCk1. Trương Minh Diệp
0913 155 390

Khoa Hồi sức cấp cứu

Bs. Sơn Duy Phương
0939 819 003
S: Cđđd. Nguyễn Thụy Trúc Chi
0984 368 114
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
T: Đdth. Dương Văn Niển
0366 630 999
Lê Thị Ngọc Thương
Khoa Khám bệnh Bs. Nguyễn Trung Tỉnh
0989 816 569
Đdth. Nguyễn Thái Tùng
0939 434 468
Đdth. Châu Đức Anh (làm thêm 8h)
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Nguyễn Thị Hạnh Phúc
0918 606 465
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Võ Trung Hậu
0332 723 979
Đdth. Phan Thị Ánh
Đdth. Trần Quang Quân (làm thêm 8h)
Khoa Nhi Đdth. Mai Thống Nhứt
0395 186 217
Đdth. Lê Thị Hồng Tươi (làm thêm 4h)
Khoa Ngoại Ys. Danh Sà Vương
0938 120 429
Ys. Nguyễn Phúc Khánh (làm thêm 4h)
Khoa Sản
 
 
Cn. Nguyễn Thị Lệ Hằng
0919 149 525
Hsth. Nguyễn Thị Xuân Đầm
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Phan Thị Như Ý (làm thêm 4h)
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Pha
0989 098 830
X - Quang Ktv. Phan Hoàng Anh
0939 520 977
Khoa Dược Ds. Vương Ái Linh
0333 276 090
Ds. Nguyễn Chí Linh (làm thêm 4h)
Kế toán Cnkt. Trương Thiện Minh
0961 828 789
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Chủ nhật, ngày 01/9/2019
 
Trực Lãnh đạo BsCk2. Giang Xuân Thiện
0918 421 343

Khoa Hồi sức cấp cứu

Bs. Lý Kiều
0365 955 580
S: Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
T: Cđđd. Nguyễn Thụy Trúc Chi
0984 368 114
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
Khoa Khám bệnh Bs. Phạm Đông Hồ
0988 365 844
Đdth. Lương Cẩm Ly
0367 854 148
Đdth. Hồ Thị Kim Hiền (làm thêm 8h)
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Võ Thị Thu Lam
0939 580 534
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Tạ Thanh Đoàn
0766 869 646
Đdth. Bùi Thị Lệ My
Đdth. Trần Bảo Châu (làm thêm 8h)
Khoa Nhi Đdth. Lý Thị Bích Trang
0368 969 308
Đdth. Mai Thống Nhứt (làm thêm 4h)
Khoa Ngoại Ys. Huỳnh Như
0974 390 461
Ys. Danh Sà Vương(làm thêm 4h)
Khoa Sản
 
 
Cn. Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0949 742 979
Hsth. Lê Thúy Ngoan
Khoa YHCT - PHCN Ys. Lê Nguyễn Sơn Nam
0359 023 263
Bs. Trần Minh Thưởng (làm thêm 4h)
0383 568 957
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Hồng Gulit
0962 671 565
X - Quang Ktv. Lương Vũ Bảo
0918 514 007
Khoa Dược Ds. Nguyễn Chí Linh
0982 833 132
Ds. Vương Ái Linh (làm thêm 4h)
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Cẩm Tiền
0988 228 589
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Hộ Lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Thứ 2, ngày 02/9/2019
 
Trực Lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh
0918 944 274

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Diệc Chí Thành
0919 073 142
S: Cnđd. Mai Chí Thương
0939 820 246
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
T: Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Khoa Khám bệnh Bs. Nguyễn Minh Kha
0939 339 373
Đdth. Châu Đức Anh
0359 405 904
BsCk1. Trịnh Phước Đức (làm thêm 8h)
0937 233 168
Bs. Nguyễn Thị Kim Phương (làm thêm 8h)
0907 288 716
Cnđd. Lý Thị Nhang (làm thêm 8h)
Đdth. Võ Thị Thu Nhan (làm thêm 8h)
Đdth. Huỳnh Anh (làm thêm 8h)
Ys. Lê Văn Điền (làm thêm 8h)
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Nguyễn Công Thể
0785 401 004
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Nguyễn Văn Tựu
0919 451 025
Đdth. Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Cđđd. Nguyễn Thị Minh Thi (làm thêm 8h)
Đdth. Phan Thị Ánh (làm thêm 8h)
BsCk1. Trần Bạch Hổ (làm thêm 8h)
0913 093 782 197
Khoa Nhi Đdth. Phạm Thị Thúy Hằng
0988 008 708
Bs. Nguyễn H Mỹ Hương (làm thêm 8h)
0379 572 747
Đdth. Mai Thống Nhứt (làm thêm 8h)
Đdth. Lý Thị Bích Trang (làm thêm 8h)
Khoa Ngoại Cnđd. Nguyễn Ngọc Ánh
0766 998 817
Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao (làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
 
Cn. Trần Thị Kim Chuyển
0939 838 816
Hsth. Lê Thị Mộng Thu
Khoa YHCT - PHCN Ys. Nguyễn Duy Thanh
0787 890 298
Bs. Võ Văn Ngây (làm thêm 8h)
0939 571 018
Bs. Trần Minh Thưởng (làm thêm 8h)
0383 568 957
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Trung Toàn
0987 935 250
Ktv. Nguyễn Thị Pha (làm thêm 8h)
X - Quang Ktv. Trần Hoàng Nam
0975 777 197
Siêu âm Bs. Bùi Kiên Hậu (làm thêm 8h)
0753 906 668
Khoa Dược Ds. Trần Thị Tuyết Ngân
0939 935 925
Ds. Phạm Thị Cẩm Nguyên (làm thêm 8h)
Dsth. Hứa Thị Bích Đào (làm thêm 8h)
Ds. Cao Thị Bích Như (làm thêm 8h)
Dsth. Trần Thanh Tâm(làm thêm 8h)
Ds. Nguyễn Dĩnh Khiêm (làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Hà Thanh Tuyền
0976 353 779
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ Lý Ngô Kim Nhành
0393 286 056
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Nguyễn Thị Ngọc Hà (làm thêm 4h)
 
   II. Khối dự phòng:
Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ 7, ngày 31/8/2019 Trực lãnh đạo BsCk1. Trương Minh Diệp

0913 155 390

Trực tiêm ngừa

Ys. Trần Tuấn Anh

0359 023 218

Trực chống dịch & Trực cơ quan Đdth. Nguyễn Văn Đặng
0979 678 015
Dsth. Trần Trí Trung
0986 514 224
Chủ nhật, ngày 01/9/2019 Trực lãnh đạo BsCk2. Giang Xuân Thiện
0918 421 343
Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Ys. Huỳnh Thanh Ngọc
0984 173 369
Thứ 2, ngày 02/9/2019 Trực lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh

0918 944 274

Trực tiêm ngừa

Ys. Bùi Thị Mỹ Á
0908 007 843

Trực chống dịch & Trực cơ quan

Ys. Trần Tuấn Anh

0359 023 218
Ys. Trần Huệ Linh
0368 855 770
 
                                
Trực báo cáo:
- Điện thoại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hậu Giang 02933 878 870
- Điện thoại Chi cục VSATTP tỉnh Hậu Giang: 02933 870 794
- Phòng Kế hoạch chỉ đạo tuyến (TTYT): 02933 571 022
- Khoa kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS (TTYT): 02933 573 245
 
* Đề nghị:
+ Cán bộ trực tại huyện tổng hợp số liệu báo cáo trước 14 giờ hàng ngày.
+ Cán bộ trực chống dịch huyện: Khi có dịch nhận từ tỉnh - huyện - xã phản hồi về nhận dịch, ghi đầy đủ thông tin và phản hồi ca bệnh xã nào về xã, thị trấn đó và lưu lại.
+ Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế các xã, thị trấn báo cáo nhanh từ 13 giờ - 13 giờ 30 phút hàng ngày trực chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh (ngày 31/8/2019, 01/9/2019 và ngày 02/9/2019 ) về Khoa kiểm soát dịch bệnh  thuộc Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy./.
 
          Người lập bảng                                                   GIÁM ĐỐC
 
 
         Cao Thanh Thảo

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng