07:54 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch công tác - Từ ngày 30 /7/2018 đến ngày 03/8/2018

Đăng lúc: Thứ bảy - 04/08/2018 11:57 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
30/7/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự Hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông dân số KHHGĐ, tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Tường.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
31/7/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự họp sơ kết công tác Y tế dự phòng 6 tháng đầu 2018, tại hội trường Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hậu Giang.
Thứ 4
01/8/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2018, từ ngày 01/8 đến hết ngày 03/8/2018, tại Hội trường khối đoàn thể huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
02/8/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
03/8/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Phòng TCCB
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng