09:07 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Báo cáo lịch trực lể Quốc Khánh 2/9/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 30/08/2018 08:53 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
 
     SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY                                                                                                                  Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

       
   
        
 
          Số: 541/BC - TTYT                                                                                                                 Vị Thủy, ngày 28 tháng 8 năm 2018
 
 
                                                                                                                         BÁO CÁO LỊCH TRỰC
                                                                                                      LỄ QUỐC KHÁNH NGÀY 02 THÁNG 9 NĂM 2018
                                                                                                                    ( Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 03/9/2018 )
 
I. Khối điều trị:


Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ bảy, ngày 01/9/2018
 
Trực Lãnh đạo BsCk1. Giang Xuân Thiện
0918 421 343

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Diệc Chí Thành
0919 073 142
Bs. Nguyễn Trung Tỉnh
0989 816 569
Sáng: Cđđd. Nguyễn Thụy Trúc Chi
0919 114 405
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
0984 787 358
Tối: Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
0973 210 891
Khoa Khám bệnh Đdth. Lương Cẩm Ly
0166 7854 148
Đdth. Lê Văn Điền (làm thêm 8h)
0975 728 007
Khoa Liên chuyên khoa Nguyễn Thị Hạnh Phúc
0918 606 465
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Trần Bảo Châu
 0977 902 478
Đdth. Trần Quang Quân
0169 552 3547
Đdth. Tạ Thanh Đoàn (làm thêm 8h)
Khoa Nhi Cnđd. Trần Thị My Sin
01288 789 887
Khoa Ngoại Cnđd. Nguyễn Thị Hường
0979 838 813
Ys. Nguyễn Phúc Khánh(làm thêm 8h)
0963 484 747
 
Khoa Sản
 
 
Cn. Phạm Thị Kim Cương
0932 850 880
Hsth. Phan Khánh Ngọc
0123 8267 240
Khoa YHCT - PHCN Ys. Nguyễn Duy Thanh
0977 455 034
Ys. Phan Văn Út (làm thêm 8h)
0932 768 434
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Trung Toàn
0987 935 250
X - Quang Ktv. Phan Hoàng Anh
0939 520 977
Khoa Dược Ds. Nguyễn Chí Linh
0982 833 132
Dsth. Hứa Thị Bích Đào (làm thêm 8h)
01234 959 944
Kế toán Ktth. Bùi Thị Mỹ Ngọc
0969 933 677
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529  
Chủ nhật, ngày 02/9/2018
 
Trực Lãnh đạo BsCk1. Nguyễn Thanh Hoàng
0919 404 109

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Mai Văn Chính
0919 935 059
Bs. Đỗ Hoài Phong
0120 489 0302
Sáng: Cnđd. Mai Chí Thương
0939 820 246
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
0962 237 874
Tối: Cđđd. Nguyễn Thụy Trúc Chi
0919 114 405
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
0984 787 358
Khoa Khám bệnh Cnđd. Lý Thị Nhang
0939 584 166
Đdth. Hồ Thị Kim Hiền (làm thêm 8h)
0963 662 628
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Nguyễn Công Thể
0128 5401 004
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Phan Thị Ánh
0166 9101 191
Đdth. Võ Trung Hậu
0163 2723 979
Đdth. Nguyễn Văn Tựu (làm thêm 8h)
0987 659 778
Khoa Nhi Cđđd. Châu Thị Kim Hồng
0164 9544 631
Khoa Ngoại Ys. Danh Sà Vương
0938 120 429
Cnđd. Nguyễn Thị Hường (làm thêm 8h)
0979 838 813
Khoa Sản
 
 
Bs. Nguyễn Tuyết Oanh
0918 986 991
Hsth. Lê Thúy Ngoan
0915 885 678
Khoa YHCT - PHCN Ys. Huỳnh Thị Mỹ Viện
0983 049 200
Ys. Nguyễn Duy Thanh (làm thêm 8h)
0977 455 034
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Kim Pha
0946 462 226
X - Quang Ktv. Danh Thị Kiều Hân
0963 520 852
Khoa Dược Ds.Vương Ái Linh
0163 3276 090
Ds. Lê Thị Như Anh(làm thêm 8h)
0939 121 963
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Cẩm Tiền
0988 228 589
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ  Trần Văn Hải
0984 369 474
Thứ hai, ngày 03/9/2018
 
Trực Lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh
0918 944 274

Khoa Hồi sức cấp cứu

Bs. Trịnh Phước Đức
0937 233 168
Bs. Phạm Đông Hồ
0988 365 844
Sáng: Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
0973 210 891
Tối: Cnđd. Mai Chí Thương
0939 820 246
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
0962 237 874
Khoa Khám bệnh Đdth. Võ Thị Bích Liên
0166 6647 299
Bs. Sơn Duy Phương (làm thêm 8h)
0939 819 003
Bs. Lý Kiều (làm thêm 8h)
0166 5955 580
Đdth. Nguyễn Thái Tùng (làm thêm 8h)
0939 434 468
Đdth. Châu Đức Anh(làm thêm 8h)
0165 9405 904
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Nguyễn Thị Thảo Nguyên
0126 7087 947
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Phan Trần Thu An
0126 2684 548
Đdth. Nguyễn Văn Tựu
0987 659 778
BsCk1. Trần Bạch Hổ (làm thêm 8h)
0913 782 197
Cđđd. Nguyễn Thị Minh Thi(làm thêm 8h)
0939 154 945
Đdth. Võ Thiện Ngân(làm thêm 8h)
0937 426 589
Khoa Nhi Đdth. Mai Thống Nhứt
0169 5186 217
Đdth. Phạm Thị Thúy Hằng(làm thêm 8h)
0988 008 708
BsCk1.Nguyễn Thị Hằng(làm thêm 4h)
0972 198 679
Khoa Ngoại Đdth. Nguyễn Thị Tuyết Giao
0965 534 171
Ys. Danh Sà Vương(làm thêm 8h)
0938 120 429
Đdth. Sử Minh Tân(làm thêm 4h)
0868 956 402
Khoa Sản
 
 
Cn. Nguyễn Thị Lệ Hằng
0919 149 525
Hsth. Nguyễn Thị Xuân Đầm
0919 367 048
Khoa YHCT - PHCN Ys. Lê Nguyễn Sơn Nam
0165 9023 263
Bs. Võ Văn Ngây (làm thêm 8h)
0939 571 018
Ys. Huỳnh Thị Mỹ Viện(làm thêm 8h)
0983 049 200
Ys. Nguyễn Duy Thanh (làm thêm 8h)
0977 455 034
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Hồng Gulit
0962 671 565
Ktv. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (làm thêm 8h)
0939 339 374
X - Quang Ktv. Phạm Mỹ Xuyên
0928 444 739
Siêu âm Bs. Bùi Kiên Hậu
0125 390 6668
Khoa Dược Ds. Cao Thị Bích Như
0168 6450 456
Ds. Nguyễn Dĩnh Khiêm(làm thêm 8h)
0907 746 769
Dsth. Trần Thanh Tâm(làm thêm 8h)
0939 629 495
Dsth. Trần Thị Tuyết Ngân(làm thêm 8h)
0939 935 925
Ds. Đào Thị Lánh(làm thêm 8h)
0188 333 5698
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Mỹ Triều
0902 707 900
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529 
Hộ Lý Ngô Kim Nhành
0169 3286 056
Nguyễn Thị Nâu
0122 5865 637
 
  
II. Khối dự phòng:
 
Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ bảy, ngày 01/9/2018 Trực Lãnh đạo BsCk1. Giang Xuân Thiện
0918 421 343
Trực tiêm ngừa

Ys. Bùi Thị Mỹ Á

0908 007 843

Trực chống dịch & Trực cơ quan Ys. Trần Công Huẩn
0978 439 431
Ys. Nguyễn Trí Khởi
0977 537 134
Chủ Nhật, ngày 02/9/2018 Trực lãnh đạo BsCk1. Nguyễn Thanh Hoàng
0919 404 109
Trực chống dịch & Trực cơ quan Đdth. Nguyễn Văn Đặng
0979 678 015
Ys. Nguyễn Văn Trung
01659 023 218
Thứ 2, ngày 03/9/2018 Trực lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh

0918 944 274

Trực tiêm ngừa

Ys. Nguyễn Thị Thu Loan
0988 465 461

Trực chống dịch & Trực cơ quan Ds. Lê Phước Vững
0989 827 337
Ys. Trần Tuấn Anh
01659 023 218
 
 
* Trực báo cáo:
- Điện thoại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hậu Giang 02933 878 870
- Điện thoại Chi cục VSATTP tỉnh Hậu Giang: 02933 870 794
- Phòng Kế hoạch chỉ đạo tuyến (TTYT): 02933 571 022
- Khoa kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS (TTYT): 02933 573 245
* Đề nghị:
+ Cán bộ trực tại huyện tổng hợp số liệu báo cáo trước 14 giờ hàng ngày.
+ Cán bộ trực chống dịch huyện: Khi có dịch nhận từ tỉnh - huyện - xã phản hồi về nhận dịch, ghi đầy đủ thông tin và phản hồi ca bệnh xã nào về xã, thị trấn đó và lưu lại.
+ Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế các xã, thị trấn báo cáo nhanh từ 13 giờ - 13 giờ 30 phút hàng ngày trực chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh ngày 2/9 năm 2018 (ngày 01/9/2018, 02/9/2018 và ngày 03/9/2018 ) về Khoa kiểm soát dịch bệnh  thuộc Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy./.
 
       
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng