15:30 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

BÁO CÁO LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 (Từ ngày 10/02/2021 – 16/02/2021 tức từ ngày 29 tết đến mùng 5 tết)

Đăng lúc: Thứ năm - 04/02/2021 15:38 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
     SỞ Y TẾ HẬU GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY             Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

          Số:  11 /BC - TTYT                        Vị Thủy, ngày 03 tháng 02 năm 2021
 
 
 
                                  BÁO CÁO LỊCH TRỰC
                    TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021
    (Từ ngày 10/02/2021 – 16/02/2021 tức từ ngày 29 tết đến mùng 5 tết)
 
I. Khối điều trị:


Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ Tư, ngày 10/02/2021
29 tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Trương Minh Diệp
0913 155 390

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Mai Văn Chính
0919 935 059
Bs. Trần Huệ Chiếu
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
0984 787 358
Đdth. Huỳnh Thị Diệu
Khoa Khám bệnh Cnđd. Huỳnh Thị Như Mãi
0931 043 232
Khoa Nội tổng hợp Ys. Nguyễn Quốc Anh
0989 347 844
Đdth. Võ Trung Hậu
Khoa Nhi Đdth. Trần Thị Thùy Trang
0774 835 697
Khoa Ngoại Cnđd. Nguyễn Thị Hường
0979 838 813
Khoa Sản
 
 
Cn. Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0949 742 979
Hsth. Lê Thúy Ngoan
Khoa YHCT - PHCN Ys. Nguyễn Duy Thanh
0977 455 034
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Hữu Kính
0982 775 727
X - Quang Ktv. Danh Thị Kiều Hân
0963 520 850
Khoa Dược Dsth. Trần Thanh Tâm
0939 629 49
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Cẩm Tiền
0988 228 589
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
  Hộ lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Thứ năm, ngày 11/02/2021
30 tết
Trực Lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh
0918 944 274

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trần Bạch Hổ
0913 782 197
Bs. Mai Hữu Bằng
Cnđd. Dương Văn Niển
0366 630 999
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Khoa Khám bệnh Cnđd. Võ Thị Bích Liên
0366 647 299
Khoa Nội tổng hợp Ys. Trần Đặng Trọng Nguyễn
0947 625 539
Đdth. Trần Bảo Châu
Khoa Nhi Đdth. Lý Thị Bích Trang
0368 969 308
Khoa Ngoại Đdth.Mai Thị Linh
0367 772 206
Khoa Sản
 
 
Bs. Nguyễn Tuyết Oanh
0918 986 991
Hsth. Nguyễn Phương Thanh
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Nguyễn Thị Mộng Kiều
0939 057 787
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
0939 339 374
X - Quang Ktv. Trần Hoàng Nam
0975 777 197
Khoa Dược Phan Thị Khánh Hòa
0939 878 873
Kế toán Cnkt. Hà Thanh Tuyền
0976 353 779
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
  Hộ Lý Ngô Kim Nhành
0393 286 056
Thứ Sáu, ngày 12/02/2021
01 tết
Trực Lãnh đạo BsCk2. Giang Xuân Thiện
0918 421 343

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Diệc Chí Thành
0919 073 142
Bs. Phạm Trúc Ly
Cnđd. Mai Chí Thương
0939 820 246
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
Khoa Khám bệnh Đdth.Phạm Nhí Em
0393 929 247
Khoa Nội tổng hợp Ys. Rophily
0919 949 196
Đdth. Phan Trần Thu An
Khoa Nhi Đdth. Châu Thị Kim Hồng
0933 666 523
Khoa Ngoại Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao
0965 534 171
Khoa Sản
 
 
Cn.  Nguyễn Thị Lệ Hằng
0919 149 525
Hsth. Nguyễn Lê Bích Huệ
Khoa YHCT - PHCN Bs. Phan Thị Như Ý
0384 603 785
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Hồng Thắm
0939 211 337
X - Quang Ktv. Phan Hoàng Anh
0939 520 977
 
Khoa Dược Ds. Nguyễn Chí Linh
0982 833 132
Kế toán Cnkt. Huỳnh Thị Châu Hân
0919 996 357
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Hộ Lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Thứ Bảy, ngày 13/02/2021
Mùng 02tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Hứa Văn Soi
0913 774 227

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Nguyễn Thị Phượng
0918 931 952
Bs. Nguyễn Văn Sang
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
0984 787 358
Đdth. Huỳnh Thị Diệu
Khoa Khám bệnh Đdth. Đinh Thị Thu Thảo
0336 403 674
Khoa Nội tổng hợp Ys. Nguyễn Công Thể
0785 401 004
Đdth. Tạ Thanh Đoàn
Khoa Nhi Cnđd. Trần Thị My Sin
0788 789 887
Khoa Ngoại Đdth. Sử Minh Tân
0868 956 402
Khoa Sản
 
Phạm Thị Kim Cương
0932 850 880
Hsth. Lê Thị Mộng Thu
Khoa YHCT - PHCN Ys. Nguyễn Duy Thanh
0977 455 034
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Trung Toàn
0987 935 250
X - Quang Ktv. Đặng Quang Vinh
0907 576 094
Khoa Dược Ds. Trần Thị Tuyết Ngân
0939 935 925
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Thùy Ninh
0986 116 554
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ Lý Ngô Kim Nhành
0393 286 056
Chủ Nhật, ngày 14/02/2021
Mùng 3tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Nguyễn Thanh Hoàng
0919 404 109

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trần Thị Đoan Trang
0919 093 027
Bs. Trần Huệ Chiếu
Cnđd. Dương Văn Niển
0366 630 999
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Khoa Khám bệnh Đdth. Lương Cẩm Ly
0367 854 148
Khoa Nội tổng hợp Ys. Nguyễn Thị Hạnh Phúc
0918 606 465
Đdth. Võ Thiện Ngân
Khoa Nhi Cnđd. Mai Thống Nhứt
0395 186 217
Khoa Ngoại Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao
0965 534 171
Khoa Sản
 
 
Cn. Trần Thị Kim Chuyển
0939 838 816
Hsth. Nguyễn Thị Xuân Đầm
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Pha
0989 098 830
X - Quang Ktv. Lương Vũ Bảo
0918 514 007
Khoa Dược Ds. Lê Thị Như Anh
0939 121 963
Kế toán Cnkt. Lê Quang Vĩnh
0379 878 777
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Hộ Lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Thứ Hai, ngày 15/02/2021
Mùng 4 tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Trương Minh Diệp
0913 155 390

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trịnh Phước Đức
0937 233 168
Bs. Võ Minh Kha
Cnđd. Mai Chí Thương
0939 820 246
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
Khoa Khám bệnh Cnđd. Huỳnh Thị Như Mãi
0931 043 232
Khoa Nội tổng hợp Ys. Nguyễn Quốc Anh
0989 347 844
Đdth. Trần Thị Diễm Hằng
Khoa Nhi Đdth. Châu Đức Anh
0359 405 904
Khoa Ngoại Cnđd. Nguyễn Thị Hường
0979 838 813
Khoa Sản
 
 
Cn. Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0949 742 979
Hsth. Lê Thúy Ngoan
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Trương Thị Ái Phương
0978 630 424
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Hữu Kính
0982 775 727
X - Quang Ktv. Danh Thị Kiều Hân
0963 520 850
Khoa Dược Ds. Nguyễn Dĩnh Khiêm
0907 746 769
Kế toán Cnkt. Bùi Thị Mỹ Ngọc
0969 933 677
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ Lý  
Ngô Kim Nhành
0393 286 056
 
 
Thứ Ba, ngày 16/02/2021
Mùng 5 tết
Trực Lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh
0918 944 274

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Mai Văn Chính
0919 935 059
Bs. Nguyễn Phú Cường
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
0984 787 358
Đdth. Huỳnh Thị Diệu
Khoa Khám bệnh Cnđd. Lý Thị Nhang
0939 584 166
Khoa Nội tổng hợp Ys. Nguyễn Thị Hạnh Phúc
0918 606 465
Đdth. Phan Thị Ánh
Khoa Nhi Đdth. Trần Thị Thùy Trang
0774 835 697
Khoa Ngoại Đdth.Mai Thị Linh
0367 772 206
Khoa Sản
 
 
Bs.  Nguyễn Tuyết Oanh
0918 986 991
Hsth. Nguyễn Phương Thanh
Khoa YHCT - PHCN Ys. Nguyễn Duy Thanh
0977 455 034
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Hồng Thắm
0939 211 337
X - Quang Ktv. Đặng Quang Vinh
0907 576 094
Khoa Dược Ds. Võ Thị Mai Lắm
0901 842 219
Kế toán Cđkt. Trương Thiện Minh
0961 828 789
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Hộ Lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Khối dự phòng:
 
 
Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ 4, ngày 10/02/2021
( 29 tết )
Trực lãnh đạo

Bs. CK1. Trương Minh Diệp

0913155390
Trực tiêm ngừa

YS. Đặng Thị Kim Quyền

0988 264 505

Trực phòng chống ngộ độc
Thực phẩm
Ks. Trần Thị Dùm
0988.875893
Trực chống dịch & Trực cơ quan Ys. Nguyễn Trí Khởi
0977 537 134
Ys. Danh Minh Em
0907 872 626
Thứ 5, ngày 11/02/2021
( 30 tết )
Trực lãnh đạo

BsCK2. Nguyễn Văn Thỉnh

0918944272
Trực phòng chống ngộ độc
Thực phẩm
Ks. Trần Thị Dùm
0988.875893
Trực tiêm ngừa Ys. Nguyễn Thị Thu Loan
0988 465 461
Trực chống dịch & Trực cơ quan Cn. Huỳnh Thanh Ngọc
0984 173 369
Dsth. Trần Trí Trung
0986 514 224
Thứ 6, ngày 12/02/2021
( 1 tết )
Trực lãnh đạo

BsCK2. Giang Xuân Thiện

0918421343
Trực tiêm ngừa Ys. Phan Khánh Ngọc
0838 267 240
Trực phòng chống ngộ độc
Thực phẩm
Ks. Lê Thị Trường An
0983909636
Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Cn. Nguyễn Văn Đặng
0979 678 015
Thứ 7, ngày 13/02/2021
( 2 tết )
Trực lãnh đạo

BsCK1. Hứa Văn Soi

0913 774 227
Trực tiêm ngừa

Ys. Phan Thị Bích Liên

01669 512 947
Trực phòng chống ngộ độc
Thực phẩm
Ks. Phạm Lý Linh Trang
0766936957
Trực chống dịch & Trực cơ quan Ys. Nguyễn Trí Khởi
0977 537 134
Ys. Danh Minh Em
0907 872 626
Chủ nhật, ngày 14/02/2021
( 3 tết )
Trực lãnh đạo BsCK1. Nguyễn Thanh Hoàng
0919 404 109
Trực chống dịch & Trực cơ quan Cn. Huỳnh Thanh Ngọc
0984 173 369
Dsth. Trần Trí Trung
0986 514 224
Thứ 2, ngày 15/02/2021
( 4 tết )
Trực lãnh đạo

BsCK1. Trương Minh Diệp

Trực tiêm ngừa

Ys. Phan Khánh Ngọc
0838 267 240

Trực phòng chống ngộ độc
Thực phẩm
Ks. Lê Thị Trường An
0983909636
Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Cn. Nguyễn Văn Đặng
0979 678 015
Thứ 3, ngày 16/02/2021
( 5 tết )
Trực lãnh đạo

BsCK2. Nguyễn Văn Thỉnh

0918944272

Trực tiêm ngừa

Ys. Phan Thị Bích Liên

01669 512 947
Trực phòng chống ngộ độc
Thực phẩm
Ks. Trần Thị Dùm
0988.875893
Trực chống dịch & Trực cơ quan Ys. Nguyễn Trí Khởi
0977 537 134
Ys. Danh Minh Em
0907 872 626
 
                                
         
Trực báo cáo:
- Điện thoại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang 02933 878 870
- Điện thoại Chi cục ATVSTP tỉnh Hậu Giang: 02933 870 794
- Phòng Kế hoạch chỉ đạo tuyến (TTYT): 02933 571 022
- Khoa kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS (TTYT): 02933 573 245 hoặc số điện thoại di động theo lịch trực.
 
* Đề nghị:
+ Cán bộ trực tại huyện tổng hợp số liệu báo cáo trước 14 giờ hàng ngày.
+ Cán bộ trực chống dịch huyện: Khi có dịch nhận từ tỉnh - huyện - xã phản hồi về nhận dịch, ghi đầy đủ thông tin và phản hồi ca bệnh xã nào về xã đó và lưu lại.
+ Khi có ngộ độc thực phẩm cần liên hệ với: Ks Trang 0984 341 434, Ks Dùm 0988 875 893, Ks An 0983 909 636.
+ Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế các xã, thị trấn báo cáo nhanh từ 13 giờ - 13 giờ 30 phút hàng ngày trực chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp nghỉ tết âm lịch năm 2021 (từ ngày 10/02/2021  - 16/02/2021 tức 29/12/ 2020 - 05/01/2021 al) về Khoa kiểm soát dịch bệnh  thuộc Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
 
          Người lập bảng                                                            GIÁM ĐỐC
               (Đã ký)                                                                            (Đã ký)
 
      
 Cnđd. Cao Thanh Thảo                                   BsCk2. Nguyễn  Thanh Hoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng