08:20 ICT Thứ năm, 15/04/2021

BÁO CÁO LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

Đăng lúc: Thứ hai - 28/01/2019 15:02 - Người đăng bài viết: Quản trị Website

     SỞ Y TẾ HẬU GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY                             Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

         Số:       /BC - TTYT                                 Vị Thủy, ngày 24 tháng 01 năm 2019
 
 
                                                                          BÁO CÁO LỊCH TRỰC
                                                               TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
 I. Khối điều trị:

Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ bảy, ngày 02/02/2019
28 tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Trương Minh Diệp
0913 155 390

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trịnh Phước Đức
0937 233 168
Bs. Nguyễn Thị Kim Phương
Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth. Lê Thị Ngọc Thương
Khoa Khám bệnh Cnđd. Lý Thị Nhang
0939 584 166
Đdth. Lê Văn Điền(làm thêm 8h)
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Nguyễn Thị Hạnh Phúc
0918 606 465
Khoa Nội tổng hợp Cđđd. Nguyễn Thị Minh Thi
0939 154 945
Đdth. Nguyễn văn Tựu
Phan Thị Ánh (làm thêm 8h)
Khoa Nhi Đdth. Châu Thị Kim Hồng
0933 666 523
Khoa Ngoại Đdth. Mai Thị Linh
0166 7772 206
Ys. Huỳnh Như
Khoa Sản
 
 
Cn. Phạm Thị Kim Cương
0932 850 880
Hsth. Lê Thị Mộng Thu
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Trương Thị Ái Phương
0978 630 424
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Hữu Kính
0982 775 727
X - Quang Ktv. Phan Hoàng Anh
0939 520 977
Khoa Dược Dsth. Hứa Thị Bích Đào
0834 959 944
Ds. Đào Thị Lánh (làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Lê Thành Nhiệm
0907 388 283
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Chủ nhật, ngày 03/02/2019
29 tết
Trực Lãnh đạo BsCk2. Giang Xuân Thiện
0918 421 343

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Diệc Chí Thành
0919 073 142
Bs. Đỗ Hoài Phong
Cnđd. Mai Chí Thương
0939 820 246
Cđđd. Nguyễn Thụy Trúc Chi
Khoa Khám bệnh Đdth. Châu Đức Anh
0359 405 904
Đdth. Lương Cẩm Ly
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Nguyễn Quốc Anh
0989 347 844
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Trần Bảo Châu
0977 902 478
Đdth. Phạm Mỹ Nhiên
Đdth. Võ Trung Hậu (làm thêm 8h)
Khoa Nhi Đdth. Phạm Thị Thúy Hằng
0988 008 708
Khoa Ngoại Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao
0965 534 171
Đdth. Mai Thị Linh
Khoa Sản
 
 
Cn. Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0949 742 979
Hsth. Nguyễn Thị Xuân Đầm
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Kim Pha
0946 462 226
X - Quang Ktv. Danh Thị Kiều Hân
0963 520 850
Khoa Dược Ds. Lê Thị Như Anh
0939 121 963
Ds. Nguyễn Chí Linh (làm thêm 8h)
Kế toán Cđkt. Trương Thiện Minh
0961 828 789
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Thứ 2, ngày 04/02/2019
30 tết
Trực Lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh
0918 944 274

Khoa Hồi sức cấp cứu

Bs. Sơn Duy Phương
0939 819 003
Bs. Nguyễn Phú Cường
Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
Khoa Khám bệnh Cnđd. Lý Thị Nhang
0939 584 166
Đdth. Đinh Thị Thu Thảo(làm thêm 8h)
Đdth. Huỳnh Anh(làm thêm 8h)
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Rophily
0919 949 196
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Võ Trung Hậu
0332 723 979
Đdth. Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Khoa Nhi Lê Thị Hồng Tươi
0847 667 877
Khoa Ngoại Ys. Danh Sà Vương
0938 120 429
Đdth. Sử Minh Tân (làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
 
Cn.  Nguyễn Thị Lệ Hằng
0919 149 525
Hsth. Phan Khánh Ngọc
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Nguyễn Thị Mộng Kiều
0939 057 787
Xét nghiệm Ktv. Trần Thị Kim Nguyên
0976 031 830
X - Quang Ktv. Trần Hoàng Nam
0975 777 197
Khoa Dược Ds. Trần Thị Tuyết Ngân
0939 935 925
Ds. Nguyễn Dĩnh Khiêm (làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Bùi Thị Mỹ Ngọc
0969 933 677
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ Lý Ngô Kim Nhành
0393 286 056
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Thứ 3, ngày 05/02/2019
Mùng 01tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Hứa Văn Soi
0913 774 227

Khoa Hồi sức cấp cứu

Bs. Bùi Kiên Hậu
0853 906 668
Bs. Nguyễn Minh Kha
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
0984 787 358
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Khoa Khám bệnh Ys. Lê Văn Điền
0975 728 007
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Nguyễn Thị Hạnh Phúc
0918 606 465
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Phan Trần Thu An
0126 2684 548
Đdth. Phan Thị Ánh
Khoa Nhi Đdth. Mai Thống Nhứt
0395 186 217
Khoa Ngoại Ys. Huỳnh Như
0974 390 461
Khoa Sản
 
 
Cn. Trần Thị Kim Chuyển
0939 838 816
Hsth. Lê Thúy Ngoan
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Trương Thị Ái Phương
0978 630 424
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Trung Toàn
0987 935 250
X - Quang Ktv. Danh Thị Kiều Hân
0963 520 850
Khoa Dược Ds. Nguyễn Chí Linh
0982 833 132
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Cẩm Tiền
0988 228 589
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Hộ Lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Thứ 4, ngày 06/02/2019
Mùng 02tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Nguyễn Thanh Hoàng
0919 404 109

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trần Thị Đoan Trang
0919 093 027
Bs. Nguyễn Trung Tỉnh
Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
Khoa Khám bệnh Đdth. Hồ Thị Kim Hiền
0963 662 628
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Nguyễn Công Thể
0785 401 004
Khoa Nội tổng hợp Cđđd. Nguyễn Thị Minh Thi
0939 154 945
Đdth. Nguyễn Văn Tựu
Khoa Nhi Cđđd. Châu Thị Kim Hồng
0933 666 523
Khoa Ngoại Cnđd. Nguyễn Ngọc Ánh
0919 286 256
Khoa Sản
 
 
Cn. Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0949 742 979
Hsth. Lê Thị Mộng Thu
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
0939 339 374
X - Quang Ktv. Phan Hoàng Anh
0939 520 977
Khoa Dược Ds. Phạm Cẩm Nguyên
0968 966 547
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Mỹ Triều
0902 707 900
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ Lý Ngô Kim Nhành
0393 286 056
Lê Thị Hiếu
0988 480 641
Thứ 5, ngày 07/02/2018
Mùng 3 tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Trương Minh Diệp
0913 155 390

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Nguyễn Thị Phượng
0918 931 952
Bs. Phạm Đông Hồ
Đdth. Mai Chí Thương
0939 820 246
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Khoa Khám bệnh Đdth. Lương Cẩm Ly
0367 854 148
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Võ Thị Thu Lam
0939 580 534
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Trần Bảo Châu
0977 902 478
Đdth. Phan Trần Thu An
Khoa Nhi Đdth. Phạm Thị Thúy Hằng
0988 008 708
Khoa Ngoại Ys. Nguyễn Phúc Khánh
0963 484 747
Khoa Sản
 
 
Cn. Phạm Thị Kim Cương
0932 850 880
Hsth. Phan Khánh Ngọc
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Nguyễn Thị Mộng Kiều
0939 057 787
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Hồng Gulil
0962 671 565
X - Quang Ktv. Lương Vũ Bảo
0918 514 007
Khoa Dược Ds. Cao Bích Như
0386 450 456
Kế toán Cnkt. Hà Thanh Tuyền
0976 353 779
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Hộ Lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Thứ 6, ngày 08/02/2019
Mùng 4 tết
Trực Lãnh đạo BsCk2. Giang Xuân Thiện
0918 421 343

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trần Bạch Hổ
0913 782 197
Bs. Nguyễn Hoàng Mỹ Hương
Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
Khoa Khám bệnh Đdth. Nguyễn Thái Tùng
0939 434 468
Cnđd. Võ Thị Thu Nhan(làm thêm 8h)
Đdth. Võ Thị Bích Liên (làm thêm 8h)
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Nguyễn Quốc Anh
0989 347 844
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Võ Thiện Ngân
0937 426 589
Đdth. Trần Quang Quân
Khoa Nhi Đdth. Lê Thị Hồng Tươi
0847 667 877
Khoa Ngoại Đdth. Sử Minh Tân
0868 956 402
Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao(làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
 
Cn.  Nguyễn Thị Lệ Hằng
0919 149 525
Hsth. Nguyễn Thị Xuân Đầm
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Trương Thị Ái Phương
0978 630 424
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Pha
0989 098 830
X - Quang Ktv. Trần Hoàng Nam
0975 777 197
Khoa Dược Ds. Vương Ái Linh
0333 276 090
Ds. Đào Thị Lánh (làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Lê Thành Nhiệm
0907 388 283
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ Lý Ngô Kim Nhành
0393 286 056
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Thứ 7, ngày 09/02/2019
Mùng 5 tết
Trực Lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh
0918 944 274
 

Khoa Hồi sức cấp cứu

Bs. Lý Kiều
0365 955 580
Bs. Nguyễn Thị Kim Phương
Cđđd. Nguyễn Thụy Trúc Chi
0984 368 114
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
Khoa Khám bệnh Đdth. Châu Đức Anh
0359 405 904
Đdth. Nguyễn Thị Kim Hiền(làm thêm 8h)
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Rophily
0919 949 196
Khoa Nội tổng hợp Đdth. Phan Thị Ánh
0166 9101 191
Đdth. Võ Trung Hậu
Đdth. Trần Bảo Châu(làm thêm 8h)
Khoa Nhi Đdth. Mai Thống Nhứt
0395 186 217
Khoa Ngoại Ys. Nguyễn Văn Nhiều
0907 892 689
Ys. Nguyễn Phúc Khánh(làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
 
Cn. Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0949 742 979
Hsth. Lê Thị Mộng Thu
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Hồng Thắm
0939 211 337
X - Quang Ktv. Danh Thị Kiều Hân
0963 520 850
Khoa Dược Ds. Nguyễn Dĩnh Khiêm
0907 746 769
Ds. Vương Ái Linh (làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Trương Thiện Minh
0961 828 789
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Chủ nhật, ngày 10/02/2019
Mùng 6 tết
Trực Lãnh đạo BsCk1. Hứa Văn Soi
0913 774 227
 

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Mai Văn Chính
0919 935 059
Bs. Đỗ Hoài Phong
Đdth. Phạm Nhí Em
0939 293 247
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Khoa Khám bệnh Đdth. Võ Thị Bích Liên
0366 647 299
Cnđd. Lý Thị Nhang (làm thêm 8h)
Khoa Liên chuyên khoa Ys. Võ Thị Thu Lam
0939 580 534
Khoa Nội tổng hợp Cđđd. Nguyễn Thị Minh Thi
0939 154 945
Đdth. Nguyễn Văn Tựu
Đdth. Phạm Mỹ Nhiên (làm thêm 8h)
Khoa Nhi Đdth. Châu Thị Kim Hồng
0933 666 523
Khoa Ngoại Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao
0965 534 171
Đdth. Nguyễn Ngọc Ánh(làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
 
Cn. Phạm Thị Kim Cương
0932 850 880
Hsth. Lê Thúy Ngoan
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Nguyễn Thị Mộng Kiều
0939 057 787
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Hữu Kính
0982 775 727
X - Quang Ktv. Phan Hoàng Anh
0939 520 977
Khoa Dược Ds. Nguyễn Chí Linh
0982 833 132
Ds. Đào Thị Lánh (làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Bùi Thị Mỹ Ngọc
0969 933 677
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
 
  
II. Khối dự phòng:
Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ 7, ngày 02/2/2019
( 28 tết )
Trực lãnh đạo BsCk1. Trương Minh Diệp

0913 155 390

Trực tiêm ngừa

YS. Đặng Thị Kim Quyền

0988 264 505

Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Ys. Huỳnh Thanh Ngọc
0984 173 369
Chủ nhật, ngày 03/2/2019
( 29 tết )
Trực lãnh đạo BsCk2. Giang Xuân Thiện
0918 421 343
Trực chống dịch & Trực cơ quan Đdth. Nguyễn Văn Đặng
0979 678 015
Ys. Nguyễn Trí Khởi
0977 537 134
Thứ 2, ngày 04/2/2019
( 30 tết )
Trực lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh

0918 944 274

Trực tiêm ngừa

Ys. Nguyễn Thị Thu Loan
0988 465 461

Trực chống dịch & Trực cơ quan Ds. Lê Phước Vững
0989 827 337
Ys. Trần Tuấn Anh
01659 023 218
Thứ 3, ngày 05/2/2019
( 1 tết )
Trực lãnh đạo BsCk1. Hứa Văn Soi

0913 774 227

Trực tiêm ngừa Ys. Bùi Thị Mỹ Á
0908 007 843
Trực chống dịch & Trực cơ quan Dsth. Trần Trí Trung
0986 514 224
Ys. Nguyễn Văn Trung
0963 874 873
Thứ 4, ngày 06/2/2019
( 2 tết )
Trực lãnh đạo BsCk1. Nguyễn Thanh Hoàng
0919 404 109
Trực tiêm ngừa

YS. Phan Thị Bích Liên

01669 512 947
Trực chống dịch & Trực cơ quan Đdth. Nguyễn Văn Đặng
0979 678 015
Ys. Nguyễn Trí Khởi
0977 537 134
Thứ 5, ngày 07/2/2019
( 3 tết )
Trực lãnh đạo BsCk1. Trương Minh Diệp

0913 155 390

Trực tiêm ngừa

YS. Đặng Thị Kim Quyền

0988 264 505

Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Ys. Huỳnh Thanh Ngọc
0984 173 369
Thứ 6, ngày 08/2/2019
( 4 tết )
Trực lãnh đạo BsCk2. Giang Xuân Thiện

0918 421 343

Trực tiêm ngừa

Ys. Nguyễn Thị Thu Loan
0988 465 461

Trực chống dịch & Trực cơ quan Ds. Lê Phước Vững
0989 827 337
Ys. Trần Tuấn Anh
01659 023 218
Thứ 7, ngày 09/2/2019
( 5 tết )
Trực lãnh đạo BsCk2. Nguyễn Văn Thỉnh

0918 944 274

Trực tiêm ngừa

YS. Phan Thị Bích Liên

01669 512 947
Trực chống dịch & Trực cơ quan Dsth. Trần Trí Trung
0986 514 224
Ys. Nguyễn Văn Trung
0963 874 873
Chủ nhật, ngày 10/2/2019
( 6 tết )
Trực lãnh đạo BsCk1. Hứa Văn Soi

0913 774 227

Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Ys. Huỳnh Thanh Ngọc
0984 173 369
 
                                
         
Trực báo cáo:
- Điện thoại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hậu Giang 02933 878 870
- Điện thoại Chi cục VSATTP tỉnh Hậu Giang: 02933 870 794
- Phòng Kế hoạch chỉ đạo tuyến (TTYT): 02933 571 022
- Khoa kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS (TTYT): 02933 573 245 hoặc số điện thoại di động theo lịch trực.
 
* Đề nghị:
+ Cán bộ trực tại huyện tổng hợp số liệu báo cáo trước 14 giờ hàng ngày.
+ Cán bộ trực chống dịch huyện: Khi có dịch nhận từ tỉnh - huyện - xã phản hồi về nhận dịch, ghi đầy đủ thông tin và phản hồi ca bệnh xã nào về xã đó và lưu lại.
+ Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế các xã, thị trấn báo cáo nhanh từ 13 giờ - 13 giờ 30 phút hàng ngày trực chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp nghỉ tết âm lịch năm 2019 (từ ngày 02/02/2019  - 10/02/2019 tức 28/12/ 2018 - 06/01/2019 al) về Khoa kiểm soát dịch bệnh  thuộc Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy./.
 
          Người lập bảng                                                   GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
          Cao Thanh Thảo
 
                                                     

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng