14:45 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

BÁO CÁO LỊCH TRỰC LỄ 30/4 & 1/5 NĂM 2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/04/2020 03:38 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.   SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY                                                        Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

     Số:       /BC - TTYT                                                           Vị Thủy, ngày 23 tháng 4 năm 2020
 
 
                                                                                               BÁO CÁO LỊCH TRỰC
                                                                                            LỄ 30/4 & 1/5 NĂM 2020
                                                                                   (Từ ngày 30/4/2020 – 03/5/2020)
 
 
I. Khối điều trị:


Ngày, tháng, năm Nơi trực

Họ và tên

(Số điện thoại)
Thứ năm, ngày 30/4/2020
 
Trực Lãnh đạo BsCk1. Hứa Văn Soi
0913 774 227

Khoa Hồi sức cấp cứu

  BsCk1.  Nguyễn Thị Phượng
0918 931 952
Cnđd. Dương Văn Niển
0366 630 999
Đdth. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Khoa Khám bệnh Bs. Ngô Thị Tuyết Trinh
0939 663 129
Đdth. Lương Cẩm Ly
0367 854 148
BsCk1. Trịnh Phước Đức (Làm thêm 8h)
Bs. Mai Hữu Bằng (Làm thêm 8h)
Cnđd Lý Thị Nhang (Làm thêm 8h)
Đdth. Huỳnh Thị Như Mãi (Làm thêm 8h)
Ys. Nguyễn Quốc Anh (Làm thêm 8h)
Khoa Nội - LCK Đdth  Trần Bảo Châu
0977 902 478
Ys. Nguyễn Quốc Anh
BsCk1. Trần Bạch Hổ (Làm thêm 8h)
Cđđd. Nguyễn Thị Minh Thi (Làm thêm 8h)
Đdth. Võ Trung Hậu (Làm thêm 8h)
Khoa Nhi Cnđd. Trần Thị My Sin
0788 789 887
Khoa Ngoại Cnđd. Nguyễn Thị Hường
 0979 838 813
Đdth. Sử Minh Tân (Làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
Cn. Nguyễn Thị Lệ Hằng
0919 149 525
Hsth  Lê Thị Mộng Thu
Xét nghiệm Cnxn. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
0939 339 374
X - Quang Ktv. Trần Hoàng Nam
0975 777 197
Siêu âm Bs. Bùi Kiên Hậu (Làm thêm 8h)
0853 906 668
Khoa YHCT - PHCN Ys. Nguyễn Duy Thanh
 0787 809 298
Bs. Trần Minh Thưởng(Làm thêm 8h)
Ktv. Trương Thị Ái Phương (Làm thêm 8h)  
Khoa Dược Dsth. Trần Thanh Tâm
0939 629 495
Ds. Vương Ái Linh (Làm thêm 8h)
Ds. Nguyễn Chí Linh (Làm thêm 8h)
Ds. Phùng Thị Diểm Kiều (Làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Huỳnh Thị Châu Hân
0919 996 357
Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
  Hộ lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0355 904 881
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Thứ sáu, ngày 01/5/2020 Trực Lãnh đạo BsCk1.Nguyễn Thanh Hoàng
0919 404109

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Diệc Chí Thành
0919 073 142
Cđđd. Nguyễn Thụy Trúc Chi
0919 114 405
Đdth. Nguyễn Ngọc Bảo
Khoa Khám bệnh Bs. Huỳnh Thị Cẩm Ni
0349 066 977
Đdth. Châu Đức Anh
0359 408 904
Bs. Nguyễn Hoàng Mỹ Hương (Làm thêm 8h)
Bs. Nguyễn Phú Cường (Làm thêm 8h)
Đdth. Hồ Thị Kim Hiền (Làm thêm 8h)
Đdth. Võ Thị Bích Liên (Làm thêm 8h)
Ys. Nguyễn Thị Hạnh Phúc (Làm thêm 8h)
Khoa Nội - LCK Đdth  Phan Thị Ánh
0359 101 191
Ys. Trần Đặng Trọng Nguyễn
BsCk1. Trần Thị Đoan Trang (Làm thêm 8h)
Đdth. Nguyễn Thị Cẩm Lệ (Làm thêm 8h)
Đdth. Phan Trần Thu An (Làm thêm 8h)
Khoa Nhi Đdth. Lý Thị Bích Trang
0368 969 308
Khoa Ngoại Ys. Huỳnh Như
0974 390 461
Cnđd. Nguyễn Thị Hường (Làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
Cn. Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0949 742 979
Hsth  Nguyễn Phương Thanh
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Hồng Thắm
0939 211 337
X - Quang Ktv. Phan Hoàng Anh
0939 520 977
Siêu âm Bs.Bùi Kiên Hậu (Làm thêm 8h)
0853 906 668
Khoa YHCT - PHCN Ktv. Trương Thị Ái Phương Phương
0978 630 242
Bs. Trần Minh Thưởng (Làm thêm 8h)
Ys. Nguyễn Duy Thanh (Làm thêm 8h)
Khoa Dược Ds. Vương Ái Linh
0333 276 090
Ds. Đào Thị Lánh (Làm thêm 8h)
Ds. Lê Thị Như Anh (Làm thêm 8h)
Ds. Trần Thanh Tâm (Làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Nguyễn Thị Thùy Ninh
0386 116 554
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ lý Ngô Kim Nhành
0393 286 056
Nguyễn Thị Nâu
0775 865 637
Thứ bảy, ngày 02/5/2020 Trực Lãnh đạo BsCk1.Trương Minh Diệp
 0913 155 390

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trần Bạch Hổ
0913 782 197
Cnđd Mai Chí Thương
0939 073 142
Đdth Lê Thị Ngọc Thương
Khoa Khám bệnh Bs. Nguyễn Văn Sang
0975 289 774
Đdth. Võ Thị Bích Liên
0336 647 299
Bs. Nguyễn Minh Kha (Làm thêm 8h)
Đd: Lương Cẩm Ly (Làm thêm 8h)
Ys. Rophily (Làm thêm 8h)
Khoa Nội - LCK Ys. Nguyễn Thị Hạnh Phúc
0918 606 465
Cđđd Nguyễn Thị Minh Thi
Đdth. Võ Thiện Ngân (Làm thêm 8h)
Khoa Nhi Đdth. Trần Thị Thùy Trang
0774 835 697
Khoa Ngoại Đdth. Mai Thị Linh
0367 772 206
Ys. Huỳnh Như (Làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
Cn. Trần Thị Kim Chuyển
0939 848 816
Hsth Nguyễn Thị Xuân Đầm
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Hữu Kính
0982 775 727
X - Quang Ktv. Trần Hoàng Nam
0975 777 197
Khoa YHCT - PHCN Bs. Trần Minh Thưởng
0383 568 957
Bs. Phan Thị Như Ý (Làm thêm 8h)
Khoa Dược Ds. Nguyễn Chí Linh
0982 833 132
Ds. Vương Ái Linh (Làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Lê Quang Vĩnh
0379 878 777
  Tài xế Nguyễn Quốc Bảo
0986 494 186
Bảo vệ Trần Văn Hải
0984 369 474
Chủ Nhật, ngày 03/5/2020 Trực Lãnh đạo BsCk2.Nguyễn Văn Thỉnh
0918 944 274

Khoa Hồi sức cấp cứu

BsCk1. Trần Thị Đoan Trang
0919 093 027
Cnđd. Dương Văn Niển
0366 630 999
Đdth. Phan Thị Huyền Trang
Khoa Khám bệnh Bs. Khả Thị Kiều Khanh
0939 693 893
Đdth. Huỳnh Thị Như Mãi
0939 922 567
Đdth. Châu Đức Anh (Làm thêm 8h)
Khoa Nội - LCK Ys. Võ Ngọc Hoa Mai
0915 711 313
Đdth Võ Trung Hậu
Đdth Phan Thị Ánh (Làm thêm 8h)
Khoa Nhi Cnđd. Lê Thị Hồng Tươi
0847 667 877
Khoa Ngoại Đdth. Phạm Thị Tuyết Giao
0965 534 171
 Đdth. Mai Thị Linh (Làm thêm 8h)
Khoa Sản
 
Cn. Phạm Thị Kim Cương
0932 850 880
Hsth  Nguyễn Lê Bích Huệ
Xét nghiệm Ktv. Nguyễn Thị Pha
0989 098 830
X - Quang Ktv. Lương Vũ  Bảo
0918 514 007
Khoa YHCT - PHCN Ys. Nguyễn Duy Thanh
0787 809 298
Bs. Trần Minh Thưởng (Làm thêm 8h)
Khoa Dược Ds. Dương Văn Linh
0939 113 433
Ds. Nguyễn Chí Linh (Làm thêm 8h)
Kế toán Cnkt. Trương Thiện Minh
0961 828 789
Tài xế Lê Hoàng Linh
0984 807 288
Bảo vệ Nguyễn Phước Hiện
0969 955 529
Hộ lý Nguyễn Thị Ngọc Hà
0333 904 881
 
  
II. Khối dự phòng:
 
Ngày, tháng, năm Nơi trực Họ và tên
(Số điện thoại)
Thứ 5, ngày 30/4/2020 Trực lãnh đạo BsCk1. Hứa Văn Soi
0913 774 227
Trực tiêm ngừa YS. Phan Thị Bích Liên
0369 512 947
Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Nguyễn Phú Cường
0976 989 296
Cn. Nguyễn Văn Đặng
0979 678 015
Thứ 6, ngày 01/5/2020 Trực lãnh đạo BsCk1.Nguyễn Thanh Hoàng
 0919 404109
Trực tiêm ngừa Ys. Phan Khánh Ngọc
0838 267 240
Trực chống dịch & Trực cơ quan Ds. Lê Phước Vững
0989 827 337
Ys. Nguyễn Trí Khởi
0977 537 134
Thứ 7, ngày 02/5/2020 Trực lãnh đạo BsCk1.Trương Minh Diệp
 0913 155 390
Trực tiêm ngừa Ys. Bùi Thị Mỹ Á
0908 007 843
Trực chống dịch & Trực cơ quan Bs. Lê Văn O
0988 633 370
Bs. Trần Huệ Linh
0368 855 770
Chủ nhật, ngày 03/5/2020 Trực lãnh đạo BsCk2.Nguyễn Văn Thỉnh
0918 944 274
Trực chống dịch & Trực cơ quan Ys. Huỳnh Thanh Ngọc
0984 173 369
Dsth. Trần Trí Trung
0986 514 224
 
                                
         
Trực báo cáo:
- Điện thoại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hậu Giang 02933  878 870  lúc 15 giờ hàng ngày.
- Điện thoại Chi cục ATVSTP tỉnh Hậu Giang: 02933 870 794 lúc 08 giờ hàng ngày.
- Phòng Kế hoạch chỉ đạo tuyến (TTYT): 02933 571 022 lúc 08 giờ hàng ngày.
- Khoa kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS (TTYT): 02933 573 245 hoặc số điện thoại di động theo lịch trực.
 
* Đề nghị:
+ Cán bộ trực tại huyện tổng hợp số liệu báo cáo trước 14 giờ hàng ngày.
+ Cán bộ trực chống dịch huyện: Khi có dịch nhận từ tỉnh - huyện - xã phản hồi về nhận dịch, ghi đầy đủ thông tin và phản hồi ca bệnh xã nào về xã đó và lưu lại.
+ Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế các xã, thị trấn báo cáo nhanh từ 13 giờ - 13 giờ 30 phút hàng ngày trực chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5 năm 2020 (từ ngày 30/4/2020 - 03/5/2020) về Khoa kiểm soát dịch bệnh  thuộc Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy./.
 
          Người lập bảng                                                   GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
          Cao Thanh Thảo
 
                                                     

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng