15:36 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM (Từ ngày14/9/2020 - 20/9/2020)

Đăng lúc: Thứ năm - 10/09/2020 22:26 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
NƠI TRỰC Thứ hai (21/9) Thứ ba (22/9) Thứ tư (23/9) Thứ năm (24/9)  Thứ sáu (25/9) Thứ bảy (26/9)  Chủ nhật (27/9) 
LÃNH ĐẠO Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Hứa Văn Soi Bs.Trương Minh Diệp (0913 155 390)  Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs.Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs.Hứa Văn Soi (0913 774 227)
    (0913 774 227)          
K. HSCC - CK Bs. Hổ Bs. Đấu Bs. Thành Bs.Chính Bs. Trang Bs. Đức  Bs. Phượng
            Bs. Hổ  
K. HSCC Đdth. Bảo  Đdth Ngọc Thương  Cđđd Chi  Cđđd Niển Cnđd Thương  Đdth. Bảo  Đdth Ngọc Thương 
  Cnđd Niển Cnđd Thương  Đdth. Bảo Đdth Ngọc Thương Cđđd Chi Cnđd Niển Cnđd Thương 
K. KHÁM  Bs. Cường Bs. Kha Bs. Trinh  Bs Chiếu Bs. Bằng Bs. Ly Bs. Sang
  Đdth. Liên Đdth. Nhí Em  Đdth. Liên  Cnđd. Nhang  Cnđd. Mãi Cnđd. Nhang Đdth. Nhí Em 
            Đdth. Nhí Em – Ys.Q Anh Bs. Bằng
              Cnđd. Mãi
  K. LCK -  Đdth  Ngân Đdth  An Đdth Lê Đdth Châu Đdth Ánh Cđđd Thi  Đdth. Hậu
K. NỘI Ys. Ly Ys. Mai  Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Mai Ys. Quốc Anh
K. NHI S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin S: Đdth. Hằng S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin S: Đdth. Hằng S: Cnđd. Nhứt
  T: Đdth. Hằng T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin T: Đdth. Hằng T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin T: Đdth. Hằng
K. NGOẠI S: Đdth. Linh  S: Ys. Khánh S: Ys. Vương S: Đdth. Giao S: Đdth. Linh Cnđd. Hường  Ys. Khánh 
  T: Đdth. Giao  T: Đdth. Linh T: Ys. Khánh T: Ys.Vương  T: Đdth. Giao Ys. Vương  Cnđd. Hường
KHOA SẢN Cn. Chuyển - Cn. Cương - Cn. Diệu - Cn. Hằng Bs. Oanh Cn. Chuyển Cn. Cương
  Hsth  Huệ Hsth  Ngoan Hsth  Thu Hsth Thanh Hsth  Đàm Hsth Huệ Hsth  Ngoan
X NGHIỆM Cnxn. Tuyết Ktv. Thắm Ktv. Kính Ktv. Pha Cnxn. Tuyết Ktv. Thắm Ktv. Kính
X QUANG  Bs. Hậu Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu  Bs. Hậu 
  Cnxq. Hân   Cnxq. Hân Ktv. Bảo   Ktv. Bảo Ktv. Hân
SIÊU ÂM Bs Hậu –Bs Đấu Bs Hậu – Bs Phượng Bs Hậu – Bs Phượng Bs Hậu. Bs.Đấu Bs Hậu – Bs. Đấu    
NỘI SOI Bs. Hồ Bs. Hồ Bs. Hồ Bs. Hồ  Bs. Hồ     
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ktv. Kiều Ktv. Phương Ktv. Kiều Ktv. Phương Bs. Ý Bs. Thưởng
    KTV nam       Bs. Thưởng  Bs. Ý
K. DƯỢC Dsth. Tâm Ds. Như Anh Ds. DVLinh Ds.Chí Linh Ds. Khiêm  Ds. Như Anh  Ds. DVLinh 
            Ds. DVLinh Ds. Như Anh
KẾ TOÁN Cnkt. Minh Cnkt. Tiên Cnkt. Tuyền Cnkt. Hân Cnkt. Ninh Cnkt. Vĩnh Cnkt. Ngọc
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
HỘ LÝ             Nhành

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng