15:30 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM (Từ ngày 26/10/2020 - 01/11/2020)

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/10/2020 08:57 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
NƠI TRỰC Thứ hai (26/10) Thứ ba (27/10) Thứ tư (28/10)  Thứ năm (29/10) Thứ sáu (30/10) Thứ bảy (31/10) Chủ nhật (01/11) 
LÃNH ĐẠO Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Hứa Văn Soi Bs.Trương Minh Diệp (0913 155 390) Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227) (0913 774 227)
K. HSCC - CK Bs. Hổ Bs. Đấu Bs. Hương Bs. Thành Bs. Chính Bs. Phượng Bs. Trang
Bs. Hổ Bs. Đấu
K. HSCC S: Đd Thương- Trang S :Đd Niển - Ngân S: Đd.Chi - Bảo S: Đd Thương- Trang S: Đd Niển - Ngân S: Đd.Chi -Bảo S: Đd Thương- Trang
T: Đd Chi - Bảo T: Đd Thương-Trang T: Đd Niển - Ngân T: Đd Chi - Bảo T: Đd Thương-Trang T: Đd Niển - Ngân T: Đd Chi - Bảo
K. KHÁM Bs. Sang Bs. Ly Bs. Chiếu Bs Trinh Bs. Huệ Linh Bs. Kha Bs. Bằng
Đdth. Thảo     Đdth. Liên Đdth. Đức Anh Đdth. Ly Đdth. Trưởng Cnđd. Mãi Cnđd. Nhang
          Bs. Sang Bs. Hương
          Đd. Đức Anh - Y s. Thể Đd. Ly
K.NỘI Đd: Ngân – Hằng Đd: Ánh – Lệ Đd: Châu – An Đd: Phương – Đoàn Đd: Ngân – Hằng Đd: Ánh – Lệ Đd: Châu – An
 Đd Phương Đd Đoàn
  K. LCK -  Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Mai Ys. Thể Ys. Nguyễn Ys. Quốc Anh Ys. Phúc
K. NHI S: Đđth. Btrang S: Cđđd. Hồng S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin S: Đđth. Ttrang S: Đđth. Btrang S: Cnđd. Sin
T: Đđth. Ttrang T: Đđth. Btrang T: Cđđd. Hồng T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin T: Đđth. Ttrang T: Đđth. Btrang
K. NGOẠI S: Đdth. Linh S: Cnđd. Hường S: Ys. Khánh  S: Đdth. Tân S: Đdth. Linh Ys. Vương Ys. Khánh
T: Đdth. Giao T: Đdth. Linh T: Cnđd. Hường T: Ys. Khánh T: Đdth. Tân Ys. Khánh Ys. Vương
KHOA SẢN Bs. Oanh Cn. Cương Cn. Diệu Cn. Hằng Bs. Oanh Cn. Chuyển Cn. Cương
Hsth  Thu Hsth  Ngoan Hsth  Đầm Hsth  Huệ Hsth  Thanh Hsth  Thu Hsth  Ngoan
X NGHIỆM Ktv. Pha Ktv. Thắm Cnxn. Tuyết Ktv. Toàn Ktv. Pha Ktv. Thắm Cnxn. Tuyết
X QUANG Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu
Ktv. Nam Ktv. Vinh Ktv. H.Anh Ktv. Hân Ktv. Nam Ktv. Vinh Ktv. Bảo
SIÊU ÂM Bs. Hậu – Bs. Đấu Bs Hậu – Bs Phượng Bs Hậu – Bs Phượng Bs Hậu – Bs. Đấu Bs Hậu – Bs. Đấu    
NỘI SOI Bs. Bằng Bs. Bằng Bs. Bằng Bs. Bằng Bs: Bằng – Hổ    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ktv. Kiều Ktv. Phương Ys. Thanh Ktv. Kiều Bs. Ý Bs. Thưởng
Bs. Thưởng Bs. Ý
K. DƯỢC Ds. Hòa Ds. Như Anh Dsth. Ngân Ds. Tâm Ds. Kiều Ds. Khiêm Ds. Triệu
Ds. Triệu Ds. Khiêm
KẾ TOÁN Cnkt. Vĩnh Cnkt. Ngọc Cnkt. Minh Cnkt. Tiên Cnkt. Tuyền Cnkt. Hân Cnkt. Ninh
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ            

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng