14:40 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM (Từ ngày 24/8/2020 - 30/8/2020)

Đăng lúc: Thứ ba - 01/09/2020 04:56 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM

(Từ ngày 24/8/2020 - 30/8/2020)


NƠI TRỰC Thứ hai (31/8) Thứ ba (01/9) Thứ tư (02/9) Thứ năm (03/9) Thứ sáu (04/9) Thứ bảy (05/9) Chủ nhật (06/9)
LÃNH ĐẠO Bs.Nguyễn Văn Thỉnh Bs. Giang Xuân Thiện  Bs Hứa Văn Soi Bs.Nguyễn Thanh Hoàng Bs.Trương Minh Diệp  Bs.Nguyễn Văn Thỉnh Bs. Giang Xuân Thiện
  (0918 944 274) (0918 421 343) (0913 774 227)   (0919 404109) (0913 155 390) (0918 944 274) (0918 421 343)
K. HSCC - CK Bs. Chính Bs. Trang Bs. Đức Bs. Phượng Bs. Hổ Bs. Thành Bs. Chính
K. HSCC Cnđd Thương Đdth. Bảo Đdth Ngọc Thương  Cnđd Chi Cđđd Niển Cnđd Thương Đdth. Bảo
  Cđđd Chi Cnđd Niển Cnđd Thương  Đdth. Bảo Đdth Ngọc Thương Cđđd Chi Cnđd Niển
K. KHÁM Bs. Chiếu Bs. Khanh Bs. Sang Bs. Kha Bs. Cường Bs. Trinh Bs. Ly
  Đdth. Liên Đdth. Nhí Em Đdth. Liên Cnđd. Nhang Cnđd. Mãi Cnđd. Nhang Đdth. Nhí Em
      BS. Bằng – Ni - Chính     Bs. Sang Bs. Hằng
      Đd: Nhang – Mãi -  Ly     Đd. Nhí Em – Ys.Mai Cnđd. Mãi
  K. LCK - Đdth  Ánh Cđđd  Thi Đdth  Hậu - Ys. Mai Đdth  Ngân Đdth  An Đdth Lê Đdth  Châu
K. NỘI Ys. Phúc Ys. Ly Bs. Hổ Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Mai
      Đd : Ngân – An - Châu        
K. NHI S: Cnđd. Nhứt S: Đdth. Hằng Cnđd. Sin S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin S: Đdth. Hằng S: Cnđd. Nhứt
  T: Đdth. Hằng T: Cnđd. Nhứt Cnđd. Nhứt T: Đdth. Hằng T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin T: Đdth. Hằng
K. NGOẠI S: Đdth. Giao S: Cnđd. Hường Ys. Khánh S: Đdth. Linh S: Đdth. Giao Cnđd. Hường Ys. Khánh
  T: Đdth. Linh T: Đdth. Giao Cnđd. Ánh T: Ys. Vương T: Đdth. Linh Ys. Vương Cnđd. Hường
KHOA SẢN Bs. Oanh - Cn. Cương - Cn. Diệu - Cn. Chuyển - Bs. Oanh - Cn. Diệu - Ths. Hằng -
  Hsth  Thanh Hsth  Ngoan Hsth  Huệ Hsth  Thu Hsth  Đầm Hsth  Thanh Hsth  Huệ
X NGHIỆM Ktv. Pha Cnxn. Tuyết Ktv. Thắm - Cnxn. Tuyết Ktv. Kính Ktv. Pha Cnxn. Tuyết Ktv. Thắm
X QUANG Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu
  Ktv. Nam Ktv. Hân Ktv. Nam Ktv. Hân Ktv. Nam Ktv. Hân Ktv. Bảo
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu                         Bs. Hậu Bs. Hậu    
NỘI SOI Bs. Hồ Bs. Hồ   Bs. Hồ Bs. Hồ    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ktv. Kiều Bs. Ý Ktv. Kiều Bs. Thưởng Bs. Ý Bs. Thưởng
      Bs. Thưởng - Ktv. Phương     Bs. Thưởng Bs. Ý
K. DƯỢC Ds. Khiêm Dsth. Tâm Ds. DVLinh Ds. Nguyên Ds. Ái Linh Ds. Như Anh Ds. Lánh
      Ds: Khiêm - Nguyên - Kiều     Ds. Nguyên Ds. Ái Linh
KẾ TOÁN Cnkt. Ninh Cnkt. Vĩnh Cnkt. Ngọc Cnkt. Minh Cnkt. Tiên Cnkt. Tuyền Cnkt. Hân
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ             Nhành

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng