15:32 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM (Từ ngày 24/8/2020 - 30/8/2020)

Đăng lúc: Thứ năm - 20/08/2020 22:56 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
SỞ Y TẾ HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ H. VỊ THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
   
 
   
 
 
BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM
(Từ ngày 24/8/2020 - 30/8/2020)
               
NƠI TRỰC Thứ hai (31/8) Thứ ba (01/9) Thứ tư (02/9)  Thứ năm (03/9)  Thứ sáu (04/9) Thứ bảy (05/9)  Chủ nhật (06/9) 
LÃNH ĐẠO Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs Hứa Văn Soi Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs.Trương Minh Diệp (0913 155 390)  Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343)
(0913 774 227) 
K. HSCC - CK Bs. Chính Bs. Trang Bs. Đức Bs. Phượng Bs. Hổ Bs. Thành Bs. Chính
K. HSCC Cnđd Thương  Đdth. Bảo  Đdth Ngọc Thương  Cnđd Chi  Cđđd Niển Cnđd Thương  Đdth. Bảo 
Cđđd Chi Cnđd Niển Cnđd Thương  Đdth. Bảo Đdth Ngọc Thương Cđđd Chi Cnđd Niển
K. KHÁM  Bs. Chiếu Bs. Khanh Bs. Sang Bs. Kha Bs. Cường Bs. Trinh Bs. Ly
Đdth. Liên Đdth. Nhí Em Đdth. Liên Cnđd. Nhang Cnđd. Mãi Cnđd. Nhang  Đdth. Nhí Em
    BS. Bằng – Ni - Chính     Bs. Sang  Bs. Hằng
    Đd: Nhang – Mãi -  Ly     Đd. Nhí Em – Ys.Mai Cnđd. Mãi 
  K. LCK -  Đdth  Ánh Cđđd  Thi Đdth  Hậu - Ys. Mai Đdth  Ngân Đdth  An Đdth Lê Đdth  Châu
K. NỘI Ys. Phúc Ys. Ly Bs. Hổ Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Mai
      Đd : Ngân – An - Châu        
K. NHI S: Cnđd. Nhứt S: Đdth. Hằng Cnđd. Sin S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin S: Đdth. Hằng S: Cnđd. Nhứt
T: Đdth. Hằng T: Cnđd. Nhứt  Cnđd. Nhứt T: Đdth. Hằng T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin T: Đdth. Hằng
K. NGOẠI S: Đdth. Giao S: Cnđd. Hường Ys. Khánh S: Đdth. Linh S: Đdth. Giao Cnđd. Hường  Ys. Khánh 
T: Đdth. Linh T: Đdth. Giao Cnđd. Ánh T: Ys. Vương T: Đdth. Linh Ys. Vương Cnđd. Hường 
KHOA SẢN Bs. Oanh - Cn. Cương - Cn. Diệu - Cn. Chuyển - Bs. Oanh - Cn. Diệu - Ths. Hằng -
Hsth  Thanh Hsth  Ngoan Hsth  Huệ Hsth  Thu Hsth  Đầm Hsth  Thanh Hsth  Huệ
X NGHIỆM Ktv. Pha Cnxn. Tuyết Ktv. Thắm - Cnxn. Tuyết Ktv. Kính Ktv. Pha Cnxn. Tuyết Ktv. Thắm
X QUANG  Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu  Bs. Hậu  Bs. Hậu 
Ktv. Nam Ktv. Hân                                                            Ktv. Nam Ktv. Hân                                                              Ktv. Nam Ktv. Hân Ktv. Bảo
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu                         Bs. Hậu Bs. Hậu    
NỘI SOI Bs. Hồ Bs. Hồ   Bs. Hồ Bs. Hồ     
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ktv. Kiều Bs. Ý Ktv. Kiều Bs. Thưởng Bs. Ý Bs. Thưởng
Bs. Thưởng - Ktv. Phương Bs. Thưởng  Bs. Ý
K. DƯỢC Ds. Khiêm Dsth. Tâm Ds. DVLinh Ds. Nguyên Ds. Ái Linh Ds. Như Anh Ds. Lánh 
Ds: Khiêm - Nguyên - Kiều Ds. Nguyên Ds. Ái Linh
KẾ TOÁN Cnkt. Ninh Cnkt. Vĩnh Cnkt. Ngọc Cnkt. Minh Cnkt. Tiên Cnkt. Tuyền Cnkt. Hân
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ             Nhành

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng