09:36 ICT Thứ năm, 15/04/2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM (Từ ngày 19/10/2020 - 25/10/2020)

Đăng lúc: Thứ năm - 15/10/2020 15:36 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
NƠI TRỰC Thứ hai (19/10) Thứ ba (20/10) Thứ tư (21/10)  Thứ năm (22/10)  Thứ sáu (23/10) Thứ bảy (24/10)  Chủ nhật (25/10) 
LÃNH ĐẠO Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Hứa Văn Soi (0913 774 227) Bs.Trương Minh Diệp (0913 155 390)  Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343)
        Bs. Hương       
K. HSCC - CK Bs. Đức Bs. Hổ Bs. Đấu   Bs. Thành Bs. Chính Bs. Phượng
        S: Đd.Chi - Bảo   Bs. Đức Bs. Hổ
K. HSCC S: Đd.Chi -Bảo S: Đd Thương- Trang S :Đd Niển - Ngân T: Đd Niển - Ngân S: Đd Thương- Trang S: Đd Niển - Ngân S: Đd.Chi -Bảo
  T: Đd Niển - Ngân T: Đd Chi - Bảo T: Đd Thương-Trang Bs Kha T: Đd Chi - Bảo T: Đd Thương-Trang T: Đd Niển - Ngân
K. KHÁM  Bs. Chiếu Bs. Bằng Bs. Sang Đdth. Đức Anh Bs. Ly Bs. Trinh Bs. Huệ Linh
  Đdth. Nhí Em Đdth. Liên Đdth. Thảo   Đdth. Ly  Đdth. Trưởng Cnđd. Mãi 
            Bs. Chiếu – Bs. Phượng Bs. Đấu
        Đd: Ngân – Hằng   Đd. Thảo- Y s. Phúc Đd. Đức Anh
K.NỘI Đd: Ánh – Lệ  Đd: Châu – An Đd: Phương – Đoàn   Đd: Ánh – Lệ  Đd: Châu – An Đd: Phương – Đoàn
        Ys. Mai   Đd Ngân Đd Hằng
  K. LCK -  Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Ly S: Cđđd. Hồng Ys. Thể Ys. Nguyễn Ys. Quốc Anh
K. NHI S: Đđth. Btrang S: Cnđd. Sin S: Đđth. Btrang T: Đđth. Btrang S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin S: Đđth. Ttrang
  T: Cnđd. Nhứt T: Đđth. BTrang T: Cnđd. Sin  S: Đdth. Linh T: Cđđd. Hồng T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin
K. NGOẠI S: Đdth. Giao S: Ys. Vương S: Cnđd. Hường T: Cnđd. Hường S: Đdth. Tân Ys. Khánh Ys. Vương 
  T: Đdth. Tân T: Đdth. Giao T: Ys. Vương Cn. Cương T: Đdth. Linh Cnđd. Hường Ys. Khánh
KHOA SẢN Cn. Hằng Cn. Chuyển Bs. Oanh  Hsth  Thu Cn. Diệu Cn. Hằng Cn. Chuyển
  Hsth  Thanh Hsth  Huệ Hsth  Ngoan Ktv. Pha Hsth  Ngoan Hsth  Huệ Hsth  Thanh
X NGHIỆM Ktv. Thắm Cnxn. Tuyết Ktv. Toàn Bs. Hậu Ktv. Thắm Cnxn. Tuyết Ktv. Toàn
X QUANG  Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu  Ktv. Nam Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu 
  Cnxq. Hân Ktv. Vinh Ktv. H..Anh Bs Hậu – Bs. Phượng Ktv. Vinh Ktv. H.Anh Ktv. Bảo
SIÊU ÂM Bs. Hậu – Bs. Đấu Bs Hậu – Bs Đấu  Bs Hậu – Bs Phượng Bs. Bằng Bs Hậu – Bs. Đấu    
NỘI SOI Bs. Bằng Bs. Bằng   Ktv. Phương Bs: Bằng – Hổ    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ktv. Phương Ktv. Kiều   Ys. Thanh Bs. Thưởng Ys. Thanh 
        Ds. Hòa   Ys. Thanh Bs. Thưởng
K. DƯỢC Ds. Như Anh Ds. Triệu  Dsth. Tâm   Ds. Khiêm Ds. Như Anh Ds. Kiều
        Cnkt. Minh   Ds. Kiều Ds. Như Anh
KẾ TOÁN Cnkt. Ninh Cnkt. Vĩnh Cnkt. Ngọc Linh Cnkt. Tiên Cnkt. Tuyền Cnkt. Hân
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Hiện Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải   Hải Hiện Hải
HỘ LÝ              

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng