07:53 ICT Thứ năm, 15/04/2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM (Từ ngày 17/8/2020 - 23/8/2020)

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/08/2020 16:01 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
SỞ Y TẾ HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ H. VỊ THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM
(Từ ngày 17/8/2020 - 23/8/2020)
               
NƠI TRỰC Thứ hai (17/8) Thứ ba (18/8) Thứ tư (19/8)  Thứ năm (20/8)  Thứ sáu (21/8) Thứ bảy (22/8)  Chủ nhật (23/8) 
LÃNH ĐẠO Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs Hứa Văn Soi Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs.Trương Minh Diệp (0913 155 390)  Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs Hứa Văn Soi
(0913 774 227)  (0913 774 227) 
K. HSCC - CK Bs. Hổ Bs. Thành Bs. Chính Bs. Trang Bs. Đức Bs. Phượng Bs. Đấu
K. HSCC Đdth. Bảo  Đdth Ngọc Thương  Cnđd Chi  Cđđd Niển Cnđd Thương  Đdth. Bảo  Đdth Ngọc Thương 
Cnđd Niển Cnđd Thương  Đdth. Bảo Đdth Ngọc Thương Cđđd Chi Cnđd Niển Cnđd Thương 
K. KHÁM  Bs. Cường Bs. Sang Bs. Trinh Bs. Bằng Bs. Ni Bs. Khanh Bs. Chiếu
Đdth. Liên Cnđd. Nhang Đdth. Liên Cnđd.Mãi Đdth. Nhí Em Cnđd. Mãi Cnđd. Nhang 
          Bs. Kha Bs. Thành
          Đd. Nhang – Ys. Phúc Đdth. Nhí Em
K. LCK Đdth  Lệ Đdth Châu Đdth  Ánh Cđđd  Thi Đdth  Hậu Đdth  Ngân Đdth  An
K. NỘI Ys. Mai Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Mai Ys. Quốc Anh Ys. Phúc
K. NHI S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin  S: Đdth. Hằng  S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin S: Đdth. Hằng S: Cnđd. Nhứt
T: Đdth. Hằng T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin T: Đdth. Hằng T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin T: Đdth. Hằng
K. NGOẠI S: Đdth. Giao S: Ys. Khánh S: Ys. Vương S: Đdth. Linh S: Đdth. Giao Ys. Khánh Ys. Vương 
T: Cnđd. Hường T: Đdth. Giao T: Ys. Khánh T: Ys. Vương T: Đdth. Linh Ys. Vương  Ys. Khánh
KHOA SẢN Cn. Hằng - Cn. Chuyển - Cn. Cương - Cn. Diệu - Cn. Hằng - Cn. Cương - Bs. Oanh
Hsth  Đầm Hsth  Huệ Hsth  Thu Hsth  Ngoan Hsth  Thanh Hsth  Đầm Hsth  Huệ
X NGHIỆM Ktv. Thắm Ktv. Kính Ktv. Pha Cnxn. Tuyết Ktv. Thắm Ktv. Kính Ktv. Pha
X QUANG  Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu  Bs. Hậu  Bs. Hậu 
Ktv. Hân Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Nam    Ktv. Bảo Ktv. Hân Ktv. Bảo
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu                         Bs. Hậu Bs. Hậu    
NỘI SOI Bs. Hồ Bs. Hồ Bs. Hồ Bs. Hồ Bs. Hồ(13h)    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Bs. Ý Ktv. Kiều Ktv. Phương Ktv. Kiều Bs. Ý Bs. Thưởng
Bs. Thưởng  Bs. Ý
K. DƯỢC Ds. DVLinh Ds. Lánh Ds. Khiêm Dsth. Đào Ds. DVLinh Ds. Như Anh Ds. Ái Linh
Ds. Khiêm Ds. Như Anh
KẾ TOÁN Cnkt. Tuyền Cnkt. Hân Cnkt. Ninh Cnkt. Vĩnh Cnkt. Ngọc Cnkt. Minh Cnkt. Tiên
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ            

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng