14:51 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM (Từ ngày 05/10/2020 - 11/10/2020)

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/10/2020 02:46 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
NƠI TRỰC Thứ hai (05/10) Thứ ba (06/10) Thứ tư (07/10)  Thứ năm (08/10)  Thứ sáu (09/10) Thứ bảy (10/10)  Chủ nhật (11/10) 
LÃNH ĐẠO Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Hứa Văn Soi Bs.Trương Minh Diệp (0913 155 390)  Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109)
      (0913 774 227)        
K. HSCC - CK Bs. Thành Bs. Chính Bs. Trang Bs. Đức  Bs. Phượng Bs. Hổ Bs. Đấu
            Bs. Thành Bs. Chính
K. HSCC S: Đd Thương- Trang S:Đd Niển - Ngân S: Đd.Chi -Bảo S: Đd Thương- Trang S:Đd Niển - Ngân S: Đd.Chi - Bảo S: Đd Thương- Trang
  T: Đd Chi - Bảo T: Đd Thương-Trang T: Đd Niển - Ngân T: Đd Chi - Bảo T: Đd Thương-Trang T: Đd Niển - Ngân T: Đd Chi - Bảo
K. KHÁM  Bs. Ly Bs. Cường Bs. Kha Bs Sang Bs. Trinh Bs. Bằng Bs. Chiếu
  Đdth. Liên Cnđd. Mãi   Đdth. Liên  Đdth. Nhí Em Cnđd. Nhang   Đdth. Nhí Em  Cnđd. Mãi -Bs. Phượng
            Bs. Sang Đd. Nhang
            Đd. Mãi – Ys.Nguyễn
K.NỘI Đd: Phương - Đoàn Đd: Ngân – Hằng Đd: Thi – Lệ  Đd: Châu – Hậu Đd: An - Ánh Đd: Phương – Đoàn Đd: Ngân – Hằng
            Đdth. Châu Đdth. Hậu
  K. LCK -  Ys. Thể Ys. Nguyễn Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Mai Ys. Thể
               
K. NHI S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin S: Cđđd. Hồng S: Đđth. BTrang S: Đđth. TTrang S: Cnđd. Nhứt S: Cđđd. Hồng
  T: Đđth. Ttrang T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin T: Cđđd. Hồng T: Đđth. BTrang T: Đđth. TTrang T: Cnđd. Nhứt
K. NGOẠI S: Đdth. Linh S: Cnđd. Hường S: Ys. Khánh  S: Đdth. Tân S: Đdth. Giao Ys. Vương Cnđd. Hường
  T: Đdth. Giao  T: Đdth. Linh T: Cnđd. Hường T: Ys. Khánh  T: Đdth. Tân Ys. Khánh Ys. Vương 
KHOA SẢN Bs. Oanh  Cn. Chuyển Cn. Cương Cn. Hằng  Bs. Oanh  Cn. Chuyển Cn. Cương
  Hsth  Đầm Hsth  Huệ Hsth. Ngoan Hsth  Thu Hsth  Thanh Hsth  Đầm Hsth  Huệ
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Pha Cnxn. Tuyết Ktv. Thắm Ktv. Kính Ktv. Pha Cnxn. Tuyết
X QUANG  Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu  Bs. Hậu Bs. Hậu 
  Ktv. H.Anh    Cnxq. Hân Ktv. H.Anh  Ktv. Vinh Ktv. H.Anh   Ktv. Bảo  Cnxq. Hân
SIÊU ÂM Bs Hậu –Bs Đấu Bs. Hậu – Bs. Đấu Bs Hậu – Bs Phượng                       Bs Hậu – Bs. Đấu Bs Hậu – Bs. Phượng    
NỘI SOI Bs. Bằng Bs. Bằng Bs. Bằng Bs. Bằng Bs. Hổ     
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ys. Thanh Ktv. Kiều  Ktv. Phương Ys. Thanh Bs. Ý Bs. Thưởng
            Bs. Thưởng  Bs. Ý
K. DƯỢC Dsth. Lắm Ds. Khiêm Dsth. Ngân Ds. Như Anh Ds. DVLinh Dsth. Đào  Ds. Khiêm
            Ds. Khiêm Ds. DVLinh
KẾ TOÁN Cnkt. Tuyền Cnkt. Hân Cnkt. Ninh Cnkt. Vĩnh Cnkt. Ngọc Cnkt. Minh Cnkt. Tiên
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ             Nhành

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng