15:13 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ

* Đối với bệnh nhân có thẻ BHYT:

1. Lấy số thứ tự khám bệnh:
1.1. Đối tượng ưu tiên được cấp số thứ tự ưu tiên: Theo quy định đối tượng ưu tiên là người cao tuổi (từ 75 tuổi trở lên) và trẻ em dưới 6 tuổi. Những bệnh nhân thuộc vào hai đối tượng này khi đến máy phát số thứ tự vui lòng bấm nút ƯU TIÊN (nút bên tay trái tại máy phát số thứ tự)
1.2. Đối tượng không ưu tiên được cấp số thứ tự bình thường: Những bệnh nhân thuộc đối tượng không ưu tiên khi đến máy phát số thứ tự vui lòng bấm nút BÌNH THƯỜNG (nút bên tay phải tại máy phát số thứ tự)

2. Đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân tại Phòng tiếp nhận bệnh:
2.1. Chờ gọi số: Bệnh nhân vui lòng giữ im lặng, chờ gọi số để được đón tiếp và hướng dẫn, khi gọi đúng Số thứ tự thì bệnh nhân vui lòng cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ: Sổ khám bệnh, Thẻ BHYT (còn hạn sử dụng), Giấy CMND, và giấy chuyển tuyến (nếu có)
2.1. Vào phòng khám theo đúng sự hướng dẫn của nhân viên y tế phòng tiếp nhận bệnh: Sau khi nọp đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên, bệnh nhân vui lòng đợi nhân viên y tế kiểm tra và nhập thông tin lên máy tính. Nếu các loại giấy tờ đều hợp lệ, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn vào phòng khám bệnh.

3. Khám bệnh:
Tại phòng khám bệnh, bệnh nhân vui lòng giữ trật tự, đợi Bác sĩ gọi tên vào phòng khám.

4. Cận lâm sàng: (nếu có chỉ định CLS của Bác sĩ khám bệnh)
Bệnh nhân cầm phiếu chỉ định CLS đến Khoa CLS để làm các CLS đã được chỉ định. Sau đó quay lại phòng khám bệnh đợi Kết quả CLS.

5. Đóng tiền viện phí:
Nếu tiền Thuốc + CLS vượt trên số tiền quy định của BHYT thì bệnh nhân vui lòng thanh toán chi phí đồng chi trả tại phòng thu viện phí trước khi đến lãnh thuốc tại Quầy cấp phát thuốc BHYT.

6. Nhận thuốc
Bệnh nhân vui lòng ngồi giữ trật tự, đợi gọi tên. Khi nào đến lượt mình thì lãnh thuốc.
* Đối với bệnh nhân thu phí:

1. Lấy số thứ tự khám bệnh:
1.1. Đối tượng ưu tiên được cấp số thứ tự ưu tiên: Theo quy định đối tượng ưu tiên là người cao tuổi (từ 75 tuổi trở lên) và trẻ em dưới 6 tuổi. Những bệnh nhân thuộc vào hai đối tượng này khi đến máy phát số thứ tự vui lòng bấm nút ƯU TIÊN (nút bên tay trái tại máy phát số thứ tự)
1.2. Đối tượng không ưu tiên được cấp số thứ tự bình thường: Những bệnh nhân thuộc đối tượng không ưu tiên khi đến máy phát số thứ tự vui lòng bấm nút BÌNH THƯỜNG (nút bên tay phải tại máy phát số thứ tự)

2. Đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân tại Phòng tiếp nhận bệnh:
Bệnh nhân vui lòng giữ im lặng, chờ gọi số để được đón tiếp và hướng dẫn, khi gọi đúng Số thứ tự thì bệnh nhân vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin: Họ tên, tuổi, địa chỉ,... để nhân viên y tế phòng tiếp nhận bệnh nhập thông tin lên máy tính.

3. Đóng tiền khám bệnh:
Bệnh nhân đến Phòng thu viện phí nói Họ tên, tuổi và đóng tiền khám bệnh.

4. Khám bệnh:
Tại phòng khám bệnh, bệnh nhân vui lòng giữ trật tự, đợi Bác sĩ gọi tên vào phòng khám.

5. Đóng tiền viện phí: (nếu có chỉ định CLS của Bác sĩ khám bệnh)
Bệnh nhân phải đóng tiền viện phí trước khi đến Khoa CLS làm các CLS đã được chỉ định. Sau khi có Kết quả CLS bệnh nhân quay lại phòng khám.

6. Mua thuốc
Bệnh nhân đến mua thuốc tại Quầy thuốc bệnh viện.

 
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng